Termotop – kamena volna v ploščah

Termotop – kamena volna v ploščah

Uporaba Termotop

Plošče Termotop so kompaktne plošče iz kamene volne. Zunanja izolacija ostrešja s ploščami Termotop nudi optimalno toplotno, požarno in zvočno izolativnost strehe. Predstavlja enostavno in hitro izvedbo izolacije in povečuje notranje uporabne površine.

Z izolacijo Termotop se izognemo notranjim posegom in gradbena dela zadržimo na zunanji strani ovoja stavbe. Prednost sanacije z zunanje strani je v tem, da obstoječih notranjih opažev ni potrebno rušiti. To je zlasti pomembno takrat, ko so ti še kakovostni ali če v objektu bivamo. Z uporabo ustreznih materialov lahko vse potrebne sloje vgradimo iz zunanje strani, torej v okviru sanacije kritine.

Rešitve so relativno enostavne. Sanacija zahteva celovito prenovo in zamenjavo vseh materialov v gradbeno fizikalni funkciji. Potrebo po posegih v statiko in nosilnost ostrešja naj presodi strokovnjak.

Prednosti:

  • Sanacija ostrešja z zunanje strani brez rušenja notranjih zaključnih slojev;
  • Možnost nadgradnje obstoječega izolacijskega sloja s ploščami Termotop;
  • Skupaj z izolacijo med špirovci (Knauf Insulation Unifit), Termotop nudi optimalno toplotno izolacijo strehe;
  • Negorljiva izolacija izboljša požarno in zvočno varnost objekta;
  • Termotop na zunanji strani omogoča več uporabnega prostora v notranjosti;
  • Termotop strehi daje trdnost in stabilnost;

Kombinacija izolacije med špirovci (Unifit) in Termotopa omogoča pridobitev subvencije Eko sklada.

TERMOTOP PLOŠČE TERMOTOP VIJAKI
TERMOTOP ŠABLONA

 

  Prospekt Termotop (0.86 MB)