Določitev ekonomične debeline toplotne izolacije na ceveh vročevodov in parovodov

V preteklosti je veljalo zelo splošno izkustveno pravilo, da naj bo minimalna debelina izolacije na cevi enaka njenemu nazivnemu polmeru in nadalje prilagojena še tehnološkim in obratovalnim pogojem.

S pomočjo navedene enačbe in grafa lahko določimo ekonomično debelino izolacije, kjer je vsota investicije in toplotnih izgub najmanjša. Glede na statično metodo izračuna izberemo vedno prvo standardno debelino nad izračunano.