Določitev projekta in aplikacije

 

Program je sestavljen iz treh vidnih polj in sicer iz dveh označitvenih in enega aktivnega, računskega polja.

Najprej določite projekt in aplikacijo, ki jo želite izračunati. Na levi strani dodajate ali izbirate projekte, na desni strani pa aplikacije oz. posamezne računske primere v določenem projektu.

Shranjene projekte izbirate s klikom, aplikacije pa z dvoklikom.
V sredinskem računskem polju nato izbirate posamezne računske primere, ki jih določa program. Shranjene aplikacije lahko naknadno spreminjate in popravljate, kar potrjujete s tipko ENTER.