Energetska učinkovitost javnih stavb

V okviru projekta, ki ga sofinancira PETROL d.d. in, ki nosi naslov: “Osveščanje lastnikov, uporabnikov, upravljalcev in projektantov javnih stavb o pomenu energetkse učinkovitosti”,  naše podjetje izvaja celo vrsto aktivnosti s katerimi na različne načine, po različnih poteh izobražuje in informira različne deležnike v projektu o pomenu energetski učinkovitosti javnih stavb.

Javne stavbe predstavljajo v slovenskem stavbnem fondu okoli 15% stavb. Skupno jim je dejstvo, da so, razen redkih, grajenih v zadnjem obdobju, potrebne učinkovite energetske prenove. Gre za šole, vrtce, bolnice, zdravstvene domove, dijaške domove, domove za ostarele, občinske stavbe, stavbe ministrstev in drugih institucij v javni lasti. Energetsko učinkovita stavba lahko v primerjavi z energetsko neučinkovito po izvedbi ukrepov prihrani tudi do 70% energije. Med ukrepi za doseganje energetske učinkovitosti pa je na prvem mestu zagotavljanje energetsko učinkovitega ovoja stavbe, kamor spadata običajno menjava oken in toplotna izolacija ovoja stavbe – torej fasade, strehe in tal.

Glede na dejstvo, da se trenutno v EU kar 40% vse energije porabi za delovanje stavb, lahko predvidevamo, da so potencialni prihranki iz naslova energetskih sanacij izjemno veliki in kot taki tudi hitro upravičijo oz. “pokrijejo” investicijo. Zahteve družbe in EU po manjši porabi energije in s tem manjšim izpustom CO2 nas silijo v pospešene prenove naših stavb – tudi javnih stavb.

Podjetje Knauf Insulation je zato v okviru omenjenega projekta, ki traja od januarja do septembra 2013:

- izvedlo večje število predavanj in delavnic namenjenih različnim ciljnim skupinam

- izdalo posebno revijo EKO STUDIO s poudarkom na sanaciji javnih stavb

- izdalo posebno brošuro: Energetska učinkvitost javnih stavb

- v medijih objavilo večje število člankov na temo energetske učinkovitosti javnih stavb

- izvedlo individualna svetovanja namenjena energetski sanaciji javnih stavb (župani, ravnatelji, arhitekti)

V pripravi pa je še:

- razstava o energetski učinkovitosti javnih stavb ter

- delavnica z ogledom dobre prakse saniranega srednješolskega objekta v Škofji Loki

< nazaj