Energetske prenove objektov

ENERGETSKE PRENOVE OBJEKTOV

Kadar govorimo o prenovah objektov v povezavi z izolacijami gre v prvi vrsti za energetske sanacije obstoječih objektov. Objekti grajeni do devetdesetih let prejšnjega stoletja so večinoma brez izolacije, če pa jo izjemoma imajo, je ta zelo nizkih debelin.

Danes se srečujemo s problemom omejenih in zato vse dražjih energentov na eni strani ter z grožnjo klimatskih sprememb na drugi strani, kar nas vzpodbuja k vse racionalnejši rabi energije.

Med prvimi ukrepi, ki racionalizirajo rabo energije v stavbah je toplotna izolacija le-teh, kar ima po eni strani za posledico manjšo rabo energije za ogrevanje v zimskem času ter prihranek energije tudi pri poletni klimatizaciji.

prenova hiše

Energetske prenove individualnih objektov

Pri individualni hiši se zgodba energetske sanacije največkrat začne z dotrajanostjo oken ali kurilne naprave in nadalje vodi v praktično nujno izolacijo fasade, ki edina prepreči težave s plesnijo in bistveno zmanjša potrebo po energiji za ogrevanje. Poleg spada še dodatna izolacija ostrešja in po potrebi kletnih stropov.

Več...

bloki

Energetske prenove večstanovanjskih objektov

Večstanovanjski objekti predstavljajo pomembne del slovenskega stanovanjskega fonda. Zaradi dejstva, da je bilo mnogo večstanovanjskih stavb zgrajenih v 60., 70., in 80.-letih prejšnjega stoletja, jih je večina potrebna energetske sanacije. Pojavljajo se namreč problemi enormne porabe energije za ogrevanje in hlajenje, ter včasih že same funkcionalnosti objektov.

Več...

 Prospekt Sanacijski posegi na fasadah večstanovanjskih objektov (1.44 MB)

javni objekti

Energetske prenove javnih objektov

Energetska učinkovitost javnih stavb je zaradi narave in specifičnega obratovanja teh stavb izjemnega pomena. Pri tem moramo imeti vedno pred seboj strokovno smiselen vrstni red zaporedij ukrepov. Na vsak način je izolacija ovoja stavbe med prvimi ukrepi, ki lahko prinese tudi do 30% prihranka pri porabi energije za ogrevanje in/ali hlajenje.

Več...

Prospekt Izolacija javnih stavb (2.77 MB)