Izbor parametrov za izračun

 

Po izboru osnovnih podatkov sledi izbor parametrov za izračun, kjer izberete:

KORAK 1

vrsto aplikacije:

stene, cevi, kanali in hranilniki:

KORAK 2

metodo preračuna:

toplotne tokove, površinske temperature, preprečevanje kondenzacije, spremembo temperature, čas hlajenja in čas zmrzovanja;

KORAK 3

izolacijski material iz našega programa tehničnih izolacij:

blazine, plošče, žlebake;