Lastnosti večslojne izolacijske plošče Tektalan

tektalan ognjevarnost

OGNJEVARNOST

Najpomembnejši element pri izbiri izolacije stropa garaže je negorljivost. Poleg toplotne in zvočne izolativnosti je to glavna prednost plošč  Tektalan® A2, saj imajo visok razred požarne odpornosti - A2. Požari v garažah so izredno nevarni, imajo relativno visoko verjetnost in vsebujejo visoko energijsko vrednost. Negorljiva stropna izolacija nam ne samo preprečuje hitro širjenje požara, temveč nam tudi povečuje časovno obstojnost nosilnih stropov. V primeru nastanka požara izolacija Tektalan® prihrani dragoceni čas in omogoča evakuacijske poti. Tektalan® prinaša
povečano požarno varnost v garažah in kleteh, saj ne gori. Gre torej za material, ki je v tem segmentu zahtevan tudi z novo Tehnično smernico TSG-1-001: 2010.

zvočna izolativnost

ZVOČNA IZOLATIVNOST

Hrup v podzemnih garažah je zaradi stalnega prometa izjemno velik. V podzemnih garažah je zato nujno vzporedno reševati tudi problem hrupa, ki se pri neizoliranih betonskih površinah lahko še dodatno ojača. Visokoabsorpcijska izolacijska obloga na stropu nam bistveno zmanjša hrup tako v podzemnih garažah, kot tudi na parkirnih platojih, saj ima Tektalan®:

  • izjemno dobre zvočno izolacijske lastnosti
  • združuje absrbcijske sposobnosti odprte strukture lesnih vlaken in mineralnih vlaken kamene volne

Tektalan® v garažah tako pomembno prispeva k mirnejšemu bivalnemu okolju.

Tektalan - varčevanje z energijo

VARČEVANJE Z ENERGIJO

Nenazadnje je v mnogo primerih v garaži ali kleti s stropno izolacijo potrebno zagotoviti tudi ustrezno toplotno prehodnost konstrukcije. V primeru ogrevanih prostorov, kjer tla mejijo na neogrevane, praktično pod tlaki ne moremo vgraditi zadostne debeline izolacije, zato je nujna dodatna toplotna zaščita iz spodnje strani, torej s stropa garaže ali kleti. Tektalan® prispeva k manjši porabi energije za ogrevanje, zlasti zaradi toplotno izolacijskih karakteristik kamene volne. Vzporedno z manjšo porabo energije, se manjšajo tudi izpusti CO2, zato produkti Tektalan® prispevajo tudi k varovanju okolja. 

Tektalan - preprosta montaža

HITRA IN PREPROSTA MONTAŽA

Produkte Tektalan® lahko vgrajujemo naknadno na spodnjo stran betonskih stropov, lahko pa se polagajo tudi direktno, po sistemu izgubljenega opaža pri betoniranju železobetonskih stropov ali sten.
Produkti Tektalan®:

  • ne potrebujejo dodatne obdelave
  • nudijo visoko mehansko odpornost
Tektalan - naraven izgled

NARAVEN IZGLED

Naravna struktura lesnih vlaken produktov Tektalan® daje podzemnim garažam prav posebno naravno noto. Po naročilu je možna tudi dobava vidnih površin v različnih barvnih odtenkih in v eventuelni pralni izvedbi.