Energetska učinkovitost

 

Izračun prihrankov

Vas zanima trenutno energetski stanje vašega objekta? S preprostim programom si izračunajte trenutno porabo in predvidite prihranke ob realizaciji ukrepov za izboljšanje! Preprost in učinkovit program!

Več...

Energija in prihranki

Skoraj polovico toplotnih izgub pri klasičnih stanovanjskih objektih se vrši preko gradbenih konstrukcij ovoja stavbe, to je fasade, strehe in tal. Torej tistih konstrukcij, v katere lahko vgradimo toplotno izolacijo. S tem lahko bistveno zmanjšamo toplotne izgube tako ogrevanja pozimi, kot eventuelnega hlajenja poleti.

Več...

Energetske prenove objektov

Kadar govorimo o prenovah objektov v povezavi z izolacijami gre v prvi vrsti za energetske sanacije obstoječih objektov. Objekti grajeni do devetdesetih let prejšnjega stoletja so večinoma brez izolacije, če pa jo izjemoma imajo, je ta zelo nizkih debelin.

Danes se srečujemo s problemom omejenih in zato vse dražjih energentov na eni strani ter z grožnjo klimatskih sprememb na drugi strani, kar nas vzpodbuja k vse racionalnejši rabi energije.

Več...

Pasivna hiša

Pasivna in nizkoenergijska gradnja

Novo zgrajene objekte v energetskem smislu danes ločimo na štiri skupine: energijsko sprejemljivi objekti, energijsko varčni objekti, nizkoenergijski objekti in pasivne hiše.
Glavni problem, ki se nam pojavlja pri vseh zgoraj napisanih tipih objektov so toplotne izgube. Največji del predstavljajo transmisijske izgube, ki se vršijo preko ovoja stavbe. In prav te lahko učinkovito obvladujemo med drugim tudi z vgradnjo kakovostne izolacije.

Več...

Prospekt Izolacija v nizkoenergijski in pasivni gradnji (0.66 MB)

Za projektante

Knauf Insulation, kot ponudnik mineralnih izolacijskih materialov, kamene volne Tervol in steklene volne Knauf Insulation želi nuditi projektantom in izvajalcem kar najkvalitetnejšo tehnično podporo.

Več...

Skrb za človeka in okolje

Z uporabo izolacije v gradbeništvu prihranimo velike količine energije ter na ta način prispevamo k čistejšemu okolju. Toplotno izolirane stavbe namreč za svoje ogrevanje ali klimatizacijo porabijo bistveno manj energije kot neizolirane. Posledično emitirajo v okolje manj škodljivih snovi. Zato lahko trdimo, da je vgradnja izolacije zelena investicija.

Več...