Knauf Insulation - garancija

Knauf Insulation za svoje proizvode in njihove lastnosti, navedene v tehničnem listu, nudi 5 let garancije. Garancija za trakove je izključena:

  • v primerih uporabe, ki odstopa od pogojev in namena uporabe, navedenih v tehničnem listu;
  • pri gradnji bazenov in savn, če je proizvod pri tem izpostavljen neposrednim vplivom vlage;
  • pri mehanski preobremenitvi na zlepljenih mestih;
  • pri nezadostnem spoju med uporabljenimi trakovi in pri lepljenju na nepreverjene podlage;
  • pri možnih kemičnih reakcijah med proizvodom in lepilno podlago.

Podatki v tej tiskovini ustrezajo našemu trenutnemu znanju in izkušnjam. Če ni drugače dogovorjeno, izmerjene vrednosti, navedene v tem prospektu, ne pomenijo zagotovila v pravnem smislu. V opisu načinov uporabe proizvoda ne moremo prevzeti jamstva za posebne pogoje in razmere, ki lahko nastopijo v posameznih primerih uporabe, zato svetujemo, da proizvod najprej preskusite in tako ugotovite, ali je primeren za konkretno vrsto uporabe (DV11/2007).

Nazaj na proizvode