Pasivna hiša

Novo zgrajene objekte v energetskem smislu danes delimo v štiri skupine:

• nizkoenergijski objekti
• pasivne hiše
• energijsko varčni objekti
• energijsko sprejemljivi objekti

Poglejmo si glavne značilnosti omenjenih štirih skupin, v tehničnem in bivanjskem smislu. 

image (files/ki_si/upload/Pasivna_hisa_slikca3.jpg)NIZKOENERGIJSKI OBJEKTI - teoretično izračunana poraba med 15 in 30 kWh/m2a

Nizkoenergijske hiše zahtevajo ustrezno arhitekturno zasnovo, poglobljeno analizo energijske bilance objekta in ustrezen sistem strojne opreme. Ti objekti imajo zelo nizke toplotne izgube, saj je njihov ovoj zelo dobro toplotno izoliran, vgrajena so okna s posebnimi emisijskimi nanosi in plinskim polnjenjem, prezračevanje se vrši mehansko preko toplotnega izmenjevalca (rekuperatorja), ogrevalni sistem je nizkotemperaturni, vir energije pa je lahko toplotna črpalka. Bivanjske navade ne smejo pretirano odstopati od projektnih pogojev, predvsem glede zračenja in temperaturnih nivojev. Končna letna bilanca potrošnje energije je vzpodbudno majhna, pri zelo dobrih nizkoenergijskih hišah lahko celo zanemarljiva.

 

image (files/ki_si/upload/Pasivna_hisa_slikca5.jpg)PASIVNA HIŠA - teoretično izračunana poraba do 15 kWh/m2a

Če nadgradimo nizkoenergijsko hišo še za eno stopnjo v vseh energijsko pomembnih segmentih lahko postavimo t.i. pasivno hišo. Izraz pasiven pomeni nedejaven, v primeru hiše lahko bolje rečemo samozadosten, torej energijsko neodvisen. To seveda ni čisto res, saj tudi za pogon ventilatorjev, kompresorjev oz. črpalk potrebujemo električno energijo. Mora pa pasivna hiša shajati brez fosilnih goriv in to je tudi enoten pogoj, ki ga stroka postavlja pri pasivni gradnji. Arhitektura pasivne hiše naj bi zagotavljala ugodno oblikovno število (kocka), stene, streha in temeljna plošča morajo biti izdatno toplotno izolirane. Uporabljajo se praktično največje debeline toplotnih izolacij, npr. 24 cm na fasadi, 20 cm na tleh in 35 cm v strehi. Okna so strogo pravilno orientirana in visoke kvalitete z vrednostjo Uw < 0,8 W/m2K. Dovoljeno prezračevanje objekta je zgolj preko rekuperatorja. Ogrevanje se vrši nizkotemeraturno – talno, stensko ali preko rekuperatorja z virom toplotne črpalke. Režim obratovanja hiše je točno določen.  Bivanjske navade moramo v določeni meri  prilagoditi objektu in njegovemu sistemu.

 

image (files/ki_si/upload/Pasivna_hisa_slikca4.jpg)ENERGIJSKO VARČNI OBJEKTI - teoretično izračunana poraba med 30 in 60 kWh/m2a

To so objekti z največjo uporabno vrednostjo, ki z upoštevanjem pravilne izvedbe osnovnih detajlov delujejo popolnoma brez energetskih težav. Lahko so zgrajeni zelo ekonomično, saj nekaj dodatnih centimetrov pri izolacijskih materialih investicijsko ne pomeni praktično ničesar. Gre torej zgolj za določen nivo zavedanja, ustreznih arhitekturnih rešitev, gradbeno fizikalnega, strojnega in splošnega znanja. Bivanje v takih objektih je neomejeno, saj je edino pravilo hitro in intenzivno zračenje v zimskem času. Ti objekti namreč običajno še nimajo kontroliranega prezračevanja, imajo pa  sistem sončnih kolektorjev za pripravo tople vode. Poraba energije za ogrevanje je zmerna oz. nizka, če zagotovimo spodnjo porabo.

 

image (files/ki_si/upload/Pasivna_hisa_slikca6.jpg)ENERGIJSKO SPREJEMLJIVI OBJEKTI - teoretično izračunana poraba med 60 in 90 kWh/m2a

Ti objekti zadoščajo minimalnim pogojem določenim v pravilniku (trenutno iz leta 2002). To so v glavnem objekti grajeni za trg oz. za prodajo, katerih namen je čim bolje zaslužiti. Kvaliteta objekta je skupaj z vgrajenimi izolacijskimi materiali in ostalo energetsko opremo na meji sprejemljivega. Bivanjske navade niso pomembne. Običajno se pojavljajo težave s toplotnimi mostovi (kondenzacija, plesen), zračenje je naravno z odpiranjem oken in običajno glede na pogoje deluje nezadostno. Računi za ogrevanje in hlajenje so visoki.