Skrb za človeka in okolje z vgradnjo izolacije

 

 

Izolacija - zelena investicija

V toplotni izolaciji objektov strokovnjaki vidijo enega od najcenejših in hkrati najučinkovitejših potencialov za zmanjšanje porabe energije in s tem tudi za zmanjšano onesnaževanje. V skrbi za energetsko neodvisnost, pa tudi v skrbi za prihodnje rodove, si tudi vlade razvitejših držav prizadevajo preko zakonodaje in z različnimi ukrepi vzpodbuditi vgradnjo izolacijskih materialov.

 

Izolacija in požari

Najpomembnejša konkurenčna prednost kamene volne pred drugimi izolacijskimi materiali je njegova negorljivost, saj so osnovne surovine za njegovo izdelavo kamenine. V primeru nastanka požara v objektu, bo s kameno volno izliran objekt bistveno kasneje zagorel, ogenj se bo počasneje širil v sosednje prostore ali objekte, s tem pa bo prihranjen dragocen čas za morebitno evakuacijo prebivalcev, do prihoda gasilcev pa bo v ozračje emitirano bistveno manj dima in škodljivih snovi, ki pri gorenju nastajajo.

 

Izolacija in hrup

Pomembna lastnost izolacij iz mineralnih vlaken je tudi  zvočna izolativnost. Vlaknasta struktura materiala namreč izjemno dobro absorbira zvok, zato njihova uporaba v namene protihrupne izolacije prav tako pripomore k zmanjšanju hrupa. TERVOL uporabljamo tako za zmanjševanje negativnih učinkov cestnoprometnega hrupa kot tudi za omejevanje hrupa v industriji.

 

Izolacija in klimatizacija

Sodobni bivanjski trendi gredo tudi v smeri vsesplošne klimatizacije tako poslovnih kot tudi stanovanjskih objektov. Pri tem je vloga toplotne izolacije prav tako zelo pomembna. Porabljena energija potrebna za doseganje določene temperature  bo namreč ob ustrezno izoliranih stavbah bistveno nižja. Spet lahko ugotovimo pozitiven učinek toplotne izolacije na zmanjšanje porabe energije in s tem ugoden vpliv na okolje.

 

Izolacija in bivalna mikroklima

Nenazadnje je človek del okolja in ustrezno izolirane stavbe nudijo njihovim uporabnikom bistveno ugodnejše bivalne pogoje, saj tako poleti kot pozimi z minimalno dodatno regulacijo laže dosegamo ugodno mikroklimo.