Skladnost z normami

 

Skladnost z evropskimi in nacionalnimi normami in standardi

S prehodom na ECOSE® Technology uvajamo novo generacijo mineralne volne. Lastnosti naših proizvodov so v primerjavi s tradicionalno mineralno volno izvrstne, novi proizvodi pa so hkrati skladni z vsemi zahtevanimi evropskimi in nacionalnimi normami in standardi za izolacije iz mineralne volne.

Evropske norme in standardi

Logo CE

Označevanje z znakom CE
Mineralna volna Knauf Insulation z ECOSE® Technology je preskušena po vseh veljavnih evropskih normah. Vsi naši proizvodi so skladni s krovnim standardom za izolacije iz mineralne volne EN 13162:2008 "Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe - Tovarniško izdelani proizvodi iz mineralne volne (MW) - Specifikacija".

 

Zdravje in varnost
Mineralna volna Knauf Insulation z ECOSE® Technology je skladna tudi z neobveznim postopkom certificiranja EUCEB in Opombo Q Direktive 67/548/EGS oz. njene spremembe 97/69/ES, zato ni suma na kancerogene učinke, material pa ni razvrščen po nobeni klasifikaciji nevarnih snovi. Naši steklena in kamena vlakna sta predregistrirani v skladu z Uredbo REACH (ES 1907:2006). Predmet Uredbe REACH je registracija, evaluacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij.

 
Nacionalne norme in standardi
 

Naši proizvodi pa se ne preskušajo le po evropskih normah in standardih, temveč tudi po obveznih nacionalnih sistemih potrjevanja, kakor je razvidno iz podatkov na nalepki proizvoda.

 

Nacionalne ikone 

Proizvodnja v vseh naših obratih mineralne volne poteka v skladu s strogimi zahtevami standardov kakovosti ISO 9001:2000. Poleg tega je večina naših proizvodov potrjenih tudi po standardih ISO 14001: 2004 in OHSAS 18001:2007, kar odraža našo odločenost za nenehne izboljšave v smislu vse pomembnejših vidikov okolja, zdravja in varstva pri delu.