Uporaba Tektalan® A2-SD

Kakovost pritrditve v beton lahko povečamo z uporabo posebnih betonskih sider, ki jih enostavno vgradimo v plošče že sproti pri polaganju.

Za gradbeno fizikalno dimenzioniranje ustrezne debeline je potrebno upoštevati celotno sestavo in tip konstrukcije. Običajno, za tla nad kletjo ali garažo (Umax≤ 0,35 W/m2K), imamo v sestavi še podno izolacijo, tako da minimalne zahteve toplotne, akustične in požarne izolativnosti lahko v večini primerov zadostimo s ploščo Tektalan®  A2-SD, debeline 100 mm.

Pri izvedbi je potrebno upoštevati vse ustrezne predpise in standarde ter uveljavljena pravila tehnike.

Nazaj na proizvod