Energetske prenove večstanovanjskih objektov

Večstanovanjski objekti predstavljajo pomembne del slovenskega stanovanjskega fonda. Zaradi dejstva, da je bilo mnogo večstanovanjskih stavb zgrajenih v 60., 70., in 80.-letih prejšnjega stoletja, jih je večina potrebna energetske sanacije. Pojavljajo se namreč problemi enormne porabe energije za ogrevanje in hlajenje, ter včasih že same funkcionalnosti objektov. 

Zakonodaja - Raba energije in požarna varnost

 

Eden od najučinkovitejših ukrepov za zniževanje porabe energije, ki hkrati zmanjšuje tudi emisije CO2 je toplotna izolacija fasade, strehe in kleti, saj se večina energije v stavbah izgubi preko oboda stavbe.

V našem podjetju vam pri energetski sanaciji objekta lahko ponudimo kakovostno toplotno, zvočno in zaradi negorljivosti tudi požarno izolacijo fasade, poševne strehe ali kletnega stropa.

Za sanacijo fasade s toplotno izolacijo priporočamo izolacijske plošče iz kamene volne Knauf Insulation PTP-035.

Za toplotno izolacijo poševne strehe priporočamo izolacijski filc brez fenol-formaldehidnih veziv Knauf Insulation UNIFIT 035.

Kadar gre za arhitekturno rešitev, kjer se srečamo z ravno streho, lahko izberemo katerega od produktov namenjenih izolaciji ravnih streh kot npr. Knauf Insulation DDP.

Stropove kleti boste učinkovito izolirali z lamelami iz kamene volne Knauf Insulation FPPL.

Zaradi navedenih dejstev so torej potrebni hitri in učinkoviti ukrepi. Lastniki stanovanj ali večstanovanjskih objektov so zato primorani skupaj z upravljalci pristopiti k sanacijskim ukrepom. Ti morajo biti skrbno načrtovani in dobro premišljeni. Redno vzdrževanje lahko tako včasih z majhno nadgradnjo spremenimo v investicijsko vzdrževanje z mnogimi konkretnimi pozitivnimi učinki.