Energijsko sprejemljivi objekti

Energijsko sprejemljivi objekti
Teoretično izračunana poraba med 60 in 90 kWh/m2a :
so tisti objekti, ki zadoščajo minimalnim pogojem določenim v pravilniku ( trenutno iz leta 2002 ). To so v glavnem objekti grajeni za trg oz. za prodajo, katere namen je čim bolje zaslužiti. Kvaliteta objekta je skupaj z vgrajenimi izolacijskimi materiali in ostalo energetsko opremo na meji sprejemljivega. Bivanjske navade niso pomembne. Običajno se pojavlajo težave s toplotnimi mostovi (kondenzacija, plesen), zračenje je naravno z odpiranjem oken in običajno glede na pogoje deluje nezadostno. Računi ogrevanja in hlajenja so visoki.