Individualni graditelji in investitorji

Subvencije Eko sklada - Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb.

Področja uporabe

Glede na dejstvo, da imajo izolacije Knauf Insulation toplotno izolativno, požarno izolativno in zvočno izolativno funkcijo, se lahko uporabljajo tako na ovoju stavbe kot tudi za notranje aplikacije. Od fasadnih izolacij, izolacij za poševne in ravne strehe, pa do izolacij za podne konstrukcije in predelne stene. Kamena volna pa je zaradi svoje negorljivosti posebno primerna tudi za tehnične izolacije in izolacije za industrijsko vgradnjo.

Več...

Zakaj izolirati

V zadnjih letih veliko poslušamo o nujnosti izolacije tako obstoječih kot tudi novih objektov. Pa ste se že kdaj vprašali, kakšne koristi prinaša to uporabnikom in lastnikom stavb?

  • Prihranke
  • Varnost
  • Investicijo
  • Udobje in drugo

Več...

Kaj izolirati

Polovica toplotnih izgub pri klasičnih stanovanjskih objektih potreka preko gradbenih konstrukcij ovoja stavbe, to je fasade, strehe in tal.

Zato se investitorji danes že odločajo za ustrezne tehnične rešitve in debeline izolacij in lahko rečemo, da so v zadnjih letih zgrajeni objekti večinoma dobro toplotno izolirani. Povprečne debeline za streho so 25 cm in več, za fasado 12 cm in več ter za tla 8 cm izolacije ali več.

Več...

Izbira materialov

Poleg ostalega priporočamo, da pri izbiri izolacijskega materiala proučite:

  • toplotno izolativnost materiala
  • potrebno debelino izolacije
  • možnost za izboljšanje požarne varnosti objekta
  • paropropustnost objekta
  • bodoče bivalne pogoje v objektu, …

Več...

Primer prihrankov

Prihranki pri porabi energije za ogrevanje in hlajenje, doseženi z izolacijo fasade, so običajno med 30 in 36%, v določenih primerih tudi do 40%. Prihranki, doseženi z izolacijo mansarde pa so do 20%. Pri tem izoliramo v bivalni mansardi poševno streho, v nebivalni mansardi pa bomo tudi s polaganjem izolacije na zadnjo ploščo dosegli do 20% prihranek.

Več...

Večstanovanjske stavbe

Slovenija razpolaga z izjemnim fondom večstavnovanjskih stavb, med katerimi jih je preko 80% potrebnih energetske sanacije. Izolacija fasade je med prvimi nujnimi ukrepi. Energetske sanacije večstanovanjskih stavb so postale posebno aktualne zdaj, ko se spremlja poraba energije v posameznem stanovanju in tako se lastniki stanovanj vse pogosteje srečujejo z vprašanjem, kako porabo energije zmanjšati.

Več...

Kje kupiti izolacijo

Naše izolacijske materiale lahko kupite na vseh bolje založenih prodajnih mestih z gradbenim materialom, lahko pa jih pri trgovcih ali izvajalcih tudi naročite. Zagotavljamo hitre dobavne roke.

Več...

Ceniki

Na tej povezavi lahko najdete naše skupne in delne cenike v pdf ali excell obliki.

Več...