Kako do subvencij za izolacijo Termotop?

Termotop v osnovnih debelinah 6 cm, 8 cm, 10 cm ali 12 cm za priporočeno skupno vrednost toplotne izolativnosti kombiniramo s filcem iz steklene volne Knauf Insulation Unifit 035, debeline 14 cm ali 16 cm.  V spodnji tabeli so prikazane priporočene kombinacije debelin, ki hkrati zadostijo zahtevam Eko sklada.

Priporočene kombinacije debelin