Naše vrednote

MENSCHLICHKEIT

Ravnamo družbeno odgovorno
V podjetju Knauf imamo aktivno vlogo
Gradimo skupnost, ki je vključena v podjetje Knauf
Drug do drugega smo pošteni in spoštljivi
 

PARTNERSTVO

Prevzemamo posamezne odgovornosti in sami sprejemamo odločitve
Spodbujamo nove ideje
Gradimo in ohranjamo medsebojno zaupanje in predanost
Delujemo kot ena sama ekipa

PREDANOST

Uživamo v prizadevanjih, da bi bili najboljši
Skrbimo za rast in razvoj naših ljudi
Vedno se potrudimo in naredimo "korak več"
Spodbujamo ljudi, da prevzamejo odgovornost za svoja dejanja

PODJETNOST

Razmišljamo in delujemo "izven ustaljenih okvirjev"
Spodbujamo spremembe in inovativnost
Smo pragmatični in tvegamo premišljeno
Smo samoiniciativni in usmerjeni v doseganje rezultatov
 

Video:

http://www.youtube.com/watch?v=-HVzc1kR_M8

http://www.youtube.com/watch?v=9meO5wg4bno