Poševne strehe – Termotop

Termotop – enostavna zunanja izolacija

Zunanja izolacija ostrešja s ploščami Termotop nudi optimalno toplotno, požarno in zvočno izolativnost strehe. Predstavlja enostavno in hitro izvedbo izolacije in povečuje notranje uporabne površine. Termotop kot dodatna izolacija omogoča doseganje zahtev Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah.

Prednost sanacije z zunanje strani je v tem, da ni potrebno rušiti obstoječih notranjih opažev. To je zlasti pomembno takrat, ko so ti še kakovostni ali če v objektu bivamo. Z uporabo ustreznih materialov lahko vse potrebne sloje vgradimo iz zunanje strani, torej v okviru sanacije kritine.

Izračunaj porabo energije in možne prihranke

 

Koraki izvedbe:

1.  Najboljša opcija je zamenjava vseh obstoječih slojev, saj edino tako lahko pravilno izvedemo prvi in zelo pomemben sloj, parno oviro (Knauf Insulation Homeseal LDS 5) zatesnjeno z lepilnimi trakovi (Homeseal Soliplan in Homeseal Solifit).

2.    Izolacijo med špirovci nadomestimo z učinkovito stekleno volno (Knauf Insulation Unifit 035) in s tem zagotovimo osnovno toplotno izolacijo in požarno zaščito ostrešja.

3.    Ker po zahtevah današnjega Pravilnika o učinkoviti rabi energije debelina izolacije med špirovci ne zadošča, toplotno in požarno izolacijo med špirovci nadgradimo s trdo izolacijo iz kamene volne – s ploščami TERMOTOPKamena volna visoke trdnosti z vsemi toplotno in požarno izolativnimi lastnostmi nudi odlično dodatno zaščito. Paropropustne izolacijske plošče TERMOTOP v sestavi strešne konstrukcije zagotavljajo optimalno gradbeno fizikalno sestavo. V tem primeru praktično ni mogoče, da bi v konstrukciji prihajalo do navlaževanja.

4.    Pomemben sloj sestave je še paropropustna folija (sekundarna kritina) položena preko plošč TERMOTOP (Knauf Insulation Homeseal LDS 0,04). Ta kakovostna folija ima visoko raztržno trdnost, je paropropustna, vodotesna, z integriranim samolepilnim trakom po dolžini role.

KnaufInsulation_Skica5_06 KnaufInsulation_Skica3_09

Sanacija iz zgornje strani, brez poseganja v bivalni prostor.

Novogradnja oz. izdelava podstrešja na novo - pri tej varianti bi bila možna tudi izpeljanka z vidnimi špirovci.

Za lažjo izvedbo imamo v ponudbi tudi ustrezne vijake in šablono za pritrjevanje plošč.