Postopek izvedbe fasade po posameznih fazah

Pred pričetkom lepljenja preverimo ravnost zidne površine. Ta mora znašati +/- 1 cm na 4 m., zagotovimo pa jo lahko tudi s predhodno izravnavo. Površine morajo biti suhe, neprašne in brez mastnih madežev. Neposredno pred samim začetkom lepljenja je treba preveriti tudi temperaturno stanje površin. Izvajanje mora namreč vedno potekati znotraj kritičnih temperatur (običajno med 5°C in 30 °C) in ob pogojih, danih s strani proizvajalca lepil. Ti se zagotavljajo z ustreznimi zaščitnimi ukrepi (senčenje, vetrna zapora, zaščita pred padavinami...).

Lamele se na podlago pritrjuje z lepljenjem. Po potrebi sidramo le kritična mesta. Po lepljenju lamel nanje nanesemo prvi sloj lepilne malte, v katero vtisnemo plastificirano stekleno armirno mrežico.

Drugi, izravnalni sloj lepilne malte mora popolnoma prekriti armirno mrežico. Posušenju lepilne malte (običajno od 5 do 7 dni) nanesemo še zaključni fasadni sloj. Vse robove in špalete ojačamo s kotnimi profili, v vogalih odprtin pa izvedemo dodatno diagonalno ojačanje z mrežicami.

PRIPOROČENA DEBELINA se definira glede na izračun gradbene fizike. Za energijsko varčne objekte priporočamo najmanj 16 cm, za nizkoenergijske objekte pa 18 cm ali več.

POZOR!

Pri izvedbi upoštevajte navodila ponudnikov sistema. Uporabite sistemske materiale prilagojene kameni volni.

Standardna dimenzija lamel FKL je 1200 mm x 200 mm, debeline pa so od 40 mm - 160 mm oz. po naročilu (do 240mm).