Programska oprema Knauf Insulation TI - izračun tehničnih aplikacij

 

V podjetju Knauf Insulation nudimo tudi popolno opremo za izračun tehničnih aplikacij.

Program za izračun tehničnih aplikacij Knauf Insulation TI je izdelan na osnovi računskih metod, ki jih določa veljavni standard SIST EN ISO 12241. Program enostavno naložite s pomočjo "Setup" ikone. Sledite navodilom, izberite direktorij in označite namizno ikono.

DOLOČITEV PROJEKTA IN APLIKACIJE

Dodajanje ali izbor projektov, aplikacij, itd.

Več...

IZBOR PARAMETROV ZA IZRAČUN

Izbiranje vrste aplikacij, metode izračuna, izolacijskega materiala iz našega programa tehničnih izolacij.

Več..

IZRAČUN

Za izračun so potrebni popolno podatki o izvedbi, obratovalnih pogojih in pogojih okolice.

Več...

Programska oprema Knauf Insulation TI

 

Download