Projekt Leonardo da Vinci

Knauf Insulation s partnerji, je v letu 2012 uspešno pridobil Evropska sredstva iz Programa Leonardo da Vinci – Program vseživljenjsko učenje.

Vsebina projekta

Projekt predvideva prenos in prilagoditev že osvojenih znanj in dobrih praks s področja kakovostnega in trajnostnega gradbeništva iz evropskih držav na slovenski trg. Prenos znanja iz Belgije (Fakulteta Leuven) predvideva uporabo novih metod na področju ugotavljanja dejanskih gradbeno fizikalnih lastnosti stavb. Namen tovrstnih raziskav je zmanjševanje razkoraka med računskimi in dejanskimi lastnostmi konstrukcij. Projekt in novo znanje pripomoreta k dvigu kakovosti materialov in izvedbe v gradbeništvu.

V okviru projekta Leonardo pa prispevamo tudi k širjenju znanja in vedenja s področja trajnostnega gradbeništva v smislu življenjskega cikla proizvoda in okoljskih deklaracij proizvodov. Gre za kazalnike, ki opredeljujejo okoljski vidik produktov in jih kot take uvrščajo v različne razrede po kriteriju trajnostnosti. Kaj to pomeni v praksi, želimo slovenskemu trgu predstaviti preko računalniške aplikacije ECOEFECT (prenos preko MMC Poljska), kjer program na podlagi vnesenih izolacijskih materialov, (na osnovi EPD-jev teh proizvodov (Environmental Product Declaration)) izračuna njihov vpliv na zmanjševanje izpustov CO2, na prihranek energije, na zmanjševanje ozonske plasti kot tudi na zmanjševanje negativnih učinkov kislega dežja in smoga. S tem bomo prispevali v večji prepoznavnosti in vsebinskemu razumevanju nove generacije kazalnikov trajnostne gradnje na slovenskem trgu.

 

Koordinator in partnerji projekta

Koordinator:

Knauf Insulation, d.o.o., Trata 32, Škofja Loka

Partnerji:

University Leuven, Oude Markt 13, BE-3000 Leuven, Belgium

Multimedia Communication Sp. Z.o.o., Ul. Kustronia 4, KRAKOW

Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Vegova 8,  1000 Ljubljana

Vsebinski poudarki projekta

Publikacije

Operativni plan prenosa znanj
Prenos znanj v Slovenijo je načrtovan s pomočjo slovenskih partnerjev projekta LDV:

  • Knauf Insulation, d.o.o., Škofja Loka
  • Fakultete za strojništvo, Ljubljana
  • Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije

ter preko partnerskih organizacij:

  • Eko šola (Doves Slovenija)
  • Združenja za trajnostno gradnjo Slovenije - GBC

Plan izobraževanj in prenosa znanj

Video izobraževanje – 1. konferenca trajnostne gradnje

Spletno izobraževanje

< nazaj