Projektanti in arhitekti

 

BIM knjižnica

Za vas smo pripravili obsežno BIM knjižnico naših produktov (gradbenih izolacij iz kamene volne, steklene volne, lesne volne, XPS-a, folij), celotnih sestavov (kontaktne fasade, prezračevane fasade,  poševne strehe, ravne strehe, talne konstrukcije) in sistemov (zelene strehe Urbanscape), ki vsebujejo potrebne tehnične lastnosti in druge podatke v pomoč projektantom, investitorjem, izvajalcem del, nadzornikom, upravljalcem in drugim deležnikom v življenjskem ciklu gradbenega objekta

Knjižnice so na voljo brezplačno za sledeči BIM platformi:

Revit

ArchiCAD

Področja uporabe

Glede na dejstvo, da imajo izolacije Knauf Insulation toplotno izolativno, požarno izolativno in zvočno izolativno funkcijo, se lahko uporabljajo tako na ovoju stavbe kot tudi za notranje aplikacije. Od fasadnih izolacij, izolacij za poševne in ravne strehe, pa do izolacij za podne konstrukcije in predelne stene. Kamena volna pa je zaradi svoje negorljivosti posebno primerna tudi za tehnične izolacije in izolacije za industrijsko vgradnjo.

Več...

KI Energija

V pomoč pri sestavljanju in preverjanju sestava gradbenih konstrukcij nudimo v podjetju Knauf Insulation novi program za izrtačun gradbene fizike po PURES-u 2014 - KI ENERGIJA 2014.

Več...

Detajli vgradnje

Knauf Insulation, kot ponudnik mineralnih izolacijskih materialov, kamene in steklene volne Knauf Insulation želi nuditi projektantom in izvajalcem kar najkvalitetnejšo tehnično podporo. Zato smo za vas pripravili detajle za najrazličnejše konstrukcijske sklope, ki se pojavljajo pri gradnji objektov.

Več...

Energetska učinkovitost

Zmanjševanje rabe energije v stavbah moramo dosegati s temeljito obnovo. Temeljita prenova pomeni izboljšanje energijske učinkovitosti obstoječega urbanega okolja vsaj za 80 % z ukrepi, kakršen je tudi vgradnja izolacije.

Več...

Zakonodaja

Poznavanje zakonodaje je ključnega pomena pri projektiranju, izvedbi in nadzoru gradbenih projektov. Za vas smo izbrali nekaj ključnih dokumentov povezanih z zahtevami glede toplotne izolativnosti in požarne varnosti.

Več...

Certifikati

Naši izolacijski materiali izpolnjujejo vse zahteve evropske zakonodaje kar izkazujemo s pridobljenimi certifikati. Prav tako je podjetje pridobilo tudi številne certifikate, ki urejajo sistem dela ter odnos do okolja in zdravja ljudi.

Več...

Prospekti

Da bi naši poslovni partnerji in kupci še bolje spoznali naše materiale, smo pripravili izčrpen niz prospektov, v katerih najdete tako tehnične lastnosti izdelkov kot tudi navodila za pravilno vgradnjo in podobno.

Več...

Ceniki

Na tej povezavi lahko najdete naše skupne in delne cenike v pdf ali excell obliki.

Več...