Uporaba Tektalan® A2-E31-035/2

Plošče v beton pritrjujemo z uporabo posebnih betonskih vijakov, ki jih enostavno v predhodno izvrtano luknjo privijačimo direktno, brez dodatnih vijačnih vložkov.

Za gradbeno ≥zikalno dimenzioniranje potrebne debeline je potrebno upoštevati celotno sestavo in tip konstrukcije. Običajno, za tla nad kletjo ali garažo (Umax≤ 0,35 W/m2K), imamo v sestavi še podno izolacijo, tako da minimalne zahteve toplotne, akustične in požarne izolativnosti lahko v večini primerov zadostimo s ploščo Tektalan® A2-E31-035/2 debeline 75 mm.

Pri izvedbi je potrebno upoštevati vse ustrezne predpise in standarde ter uveljavljena pravila.