Večstanovanjske stavbe

NA POTEZI UPRAVITELJI IN STANOVALCI

Upravitelji večstanovanjskih stavb naj bi skupaj z lastniki stanovanj pristopili k sanacijskim ukrepom. Tako je smisleno že tako dotrajano fasado ob sanaciji ustrezno izolirati. Prihranki, ki jih s takim ukrepom dosežemo, so lahko do 35% zmanjšanje porabe energije za ogrevanje. Seveda pa je nujno, da so ukrepi izvedeni tehnično strokovno in v skladu s predpisano zakonodajo. Le v slučaju upoštevanja vseh pravil stroke se namreč lahko pričakuje predvidena življenjska in vračilna doba izvedenih del.

IZBIRA IZOLACIJE

Pri izbiri izolacijskega materiala za izolacijo fasade večstanovanjske stavbe se je potrebno v prvi vrsti vprašati ali želimo požarno varen in bivalno ugoden objekt. Delno nam na to vprašanje odgovori že zakonodaja, ki za objekte višine od 10 - 22 m predvideva uporabo negorljivih požarno varnih pasov na fasadah, za objekte nad 22 m pa uporabo negorljivih izolacijskih materialov v celoti. V praksi to pomeni, da je najenostavneje objekte nad 10 m obleči v požarno varno izolacijo saj na ta način izpolnemo vse zahteve tehnične smernice Požarna varnost v stavbah. Rešitev je v tem primeru uporaba izolacije iz kamene volne, ki je visoko toplotno izolativna, negorljiva (razred A1) in hkrati visoko paropropustna, kar izboljša bivalne pogoje v objektu.

Izolacijske plošče iz kamene volne Knauf Insulation FKD-S Thermal so zato primerna tehnična rešitev, ki hkrati izpolnjuje zahteve zakonodaje.

FINANCIRANJE PRENOV

Po dosedanjih izkušnjah se stanovalci najpogosteje odločajo za kombinacijo sredstev iz povečanih rezervnih skladov ter državnih subvencij Eko Sklada. Te so na voljo tudi v tem letu in lahko predstavljajo do 25% naložbe oz. maksimalno 12 EUR/m2.  V nekaterih primerih tem sredstvom dodajo še kratkoročne bančne kredite, ki jih nekatere slovneske banke že nudijo v obliki posebnih prilagojenih ugodnih kreditov.