DRIVE 0

 

Projekt DRIVE 0 je razogljičenje stavb v EU s spodbujanjem obnov, ki so usmerjene k ljudem in ki temeljijo na načelu lokalnega kroženja snovi. V projektu Drive 0 bodo partnerji identificirali ključne lokalne akterje in spodbudili interes za krožno gradbeništvo, z uporabo antropoloških pristopov pa bodo spodbujali uporabnike stavb k odločitvam za celovite obnove stavb. Tako bodo obnove usmerjene k ljudem in okoljsko odgovorne v smislu (lokalnih) surovin, predvsem preko pristopov t.i. urbanega rudarjenja in bank surovin.