Družbena odgovornost

2
  • Družbena odgovornost  je odgovornost organizacije za vplive njenih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje, ki skozi pregledno in etično ravnanje prispeva k trajnostnemu razvoju, vključujoč zdravje in blaginjo družbe ter pri tem upošteva pričakovanja deležnikov.
  • Družbena odgovornost je integrirana v celotno organizacijo in se izvaja v vseh njenih odnosih pri čemer je zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo in mednarodnimi normami ravnanja minimalni standard. Od družbeno odgovornih podjetij se pričakuje več kot to – na vseh področjih delovanja – za zaposlene, za okolje, za kupce in dobavitelje ter za skupnost.
  • Knauf Insulation d.o.o., Škofja Loka ima družbeno odgovornost med svojimi primarnimi cilji poslovanja in intenzivno ter proaktivno izvaja programe za dvig družbene odgovornosti na vseh vplivnih področjih in za vse ključne deležnike.
SA
DRUŽBENA ODGOVORNOST
Certifikat SA 8000

SA 8000 je standard družbene odgovornosti in potrjuje, da se organizacije zavedajo in obvladujejo družbeno in etične vplive svojih aktivnosti in poslovnih politik na družbo in okolje.
 

PRAVILNIK O NOTRANJI PRIJAVI KRŠITEV IN ZAŠČITI PRIJAVITELJEV

Več o postopku prijave notranjih kršitev predpisov, imenovanju zaupnika in ukrepih za zaščito identitete prijaviteljev si lahko preberete v Pravilniku.

sprehod