Kaj in zakaj izolirati?

kaj izolirati

Kaj izolirati?

 1. Ostrešje z zunanje ali notranje strani
 2. Ravno streho
 3. Zunanje stene (kontaktna fasada, prezračevana fasada ali skeletna fasada)
 4. Predelne stene
 5. Talne konstrukcije
 6. Strop v garaži in kleti
 7. Zadnjo ploščo proti neogrevanemu podstrešju

 

PRIPOROČENI VRSTNI RED UKREPOV za doseganje energetske učinkovitosti

Pri novogradnjah dobimo ustrezno energetski opremljen objekt ob zaključku investicije in predaji objekta v uporabo. Drugačna pa je situacija pri energetskih prenovah objektov. Če želimo, da bodo objekti kar najustrezneje sanirani, je priporočljivo slediti ukrepom po določenem zaporedju tehnično izvedbenih rešitev.

Nabor in zaporedje najučinkovitejših ukrepov**

 1. Avtomatska regulacija ogrevanja
 2. IZOLACIJA FASADE (do -40 % / -35%*)
 3. Zamenjava oken
 4. IZOLACIJA PODSTREŠJA (do -20%*)
 5. Zamenjava kurilne naprave
 6. IZOLACIJA TAL STROPOV/KLETI (do -13%*)
  1. *40% - fasade družinske hiše – zmanjšanje dovedene energije za ogrevanje
  2. *35% - fasade večstanovanjske stavbe – zmanjšanje dovedene energije za ogrevanje
  3. *20% - podstrešja – zmanjšanje dovedene energije za ogrevanje
  4. *13% - izolacija tal stropov in kleti – zmanjšanje dovedene energije za ogrevanje

** Izračuni predvidevajo učinke posameznega ukrepa na osnovi energetsko neustreznega objekta v celoti.

Zakaj izolirati?

1. PRIHRANKI - STE VEDELI!?

Izolacija fasade,  mansarde in tal pomembno doprinesejo k varčevanju z energijo. Z izolacijo fasade zmanjšate porabo energije za ogrevanje za 35 – 40%, medtem ko z izolacijo mansarde lahko privarčujete od 15 – 20% energije. Izolacija tal na terenu prinese 10 – 13% zmanjšanje porabe energije za ogrevanje.

 

2. VARNOST - STE VEDELI!?

Mineralni izolacijski volni – kamena volna Knauf Insulation ter steklena volna Knauf Insulation ECOSE Technology -  imata najvišji možni razred požarne odpornosti – to je razred A1, kar pomeni, da je material popolnoma negorljiv in ne prispeva k razvoju požara.

 

3. INVESTICIJA - STE VEDELI!?

Odplačilne dobe za izolacijo se, ob upoštevanju izključne investicije v izolacijo gibljejo med 3 in 4 leti. Po tem lahko prihranke smatramo kot donos.

 

4. UDOBJE - STE VEDELI!?

Kamena volna Knauf Insulation je paropropustna, zato omogoča hiši »dihanje«, kar posledično prinaša višje bivalno udobje. Prav tako njena vlaknasta struktura dobro duši zvok, kar prav tako zvišuje kvaliteto bivanja v tako izoliranem objektu.

STE VEDELI!?

Steklena volna in kamena volna nove generacije Knauf Insulation, proizvedena po postopku ECOSE Technology, je prejela certifikat Indoor Air Quality, ki dokazuje, da njena vgradnja izboljšuje kakovost zraka v notranjih prostorih (mansarde, predelne stene), saj namesto fenol formaldehidnih veziv vsebuje veziva na bio osnovi.

 

5. OHRANJANJE VREDNOSTI OBJEKTA - STE VEDELI!?

Da kakovostno izolirani objekti na trgu lahko dosegajo višje cene, saj se investitorji vse bolj zavedajo pomena energetske učinkovitosti. Tak objekt bo imel daljšo življenjsko dobo, potrebuje bistveno manj vzdrževalnih del je energetsko varčen.

 

6. SKRB ZA OKOLJE - STE VEDELI!?

Izolacija ovoja stavbe lahko pripomore k prepolovitvi porabe energije za ogrevanje ali hlajenje. To posledično pomeni manjšo porabo energije, ob prevladujočem deležu fosilnih goriv pa tudi bistveno manjše emisije, ki nastajajo pri izgorevanju energentov. Z izolacijo objektov torej aktivno skrbimo za okolje in zmanjšujemo njegovo onesnaženost.

 

7. NARODNO GOSPODARSKI UČINKI - STE VEDELI!?

Renovacijski cikli, ki jih mora vsekakor vzpodbujati država preko regulative, subvencij in drugih ugodnih oblik finančnih vzpodbud, lahko v praksi predstavljajo orodje za nov zagon gospodarstva, zlasti gradbeništva in vseh z njim povezanih poslovnih panog. Posledično lahko to, glede na renovacijske potenciale, v kratkem času generira 3.500 delovnih mest samo v gradbeništvu.