KI ENERGIJSKI KALKULATOR - Pravilnik o zasebnosti

KI ENERGIJSKI KALKULATOR - Pravilnik o zasebnosti

Spletno mesto KI Energijski kalkulator (v nadaljnjem besedilu: KI Kalkulator) upravlja podjetje Knauf Insulation d.o.o. Škofja Loka (v nadaljnjem besedilu: Knauf Insulation Slovenija).

Kot upravljavec v smislu veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov Republike Slovenije bo Knauf Insulation Slovenija prek KI Kalkulatorja opravljal izključno zakonito obdelavo osebnih podatkov z vnaprej določenim pravnim namenom obdelave.

Uporabniki KI Kalkulatorja imajo kadar koli pravico in možnost, da se glede obdelave njihovih osebnih podatkov prek KI Kalkulatorja obrnejo na elektronsko pošto: [email protected] ter zaprositi za zakonsko zagotovljeno uveljavljanje pravic in/ali vprašanje.

Zaščitni ukrepi

Knauf Insulation Slovenija je pred začetkom veljavnosti sedanje GDPR zakonodaje izvajal tehnične in organizacijsko-pravne ukrepe za uskladitev z novimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov. Sprejete ukrepe nenehno izboljšujemo in gojimo kulturo spoštovanja zasebnosti podatkov v našem podjetju.

Pri obdelavi vaših osebnih podatkov se strogo držimo veljavnega GDPR-ja in v tem smislu spoštujemo načela, določena z zakonom, zlasti naslednja:

 • osebne podatke obdelujemo zakonito, pošteno in pregledno;
 • osebne podatke zbiramo samo za namene, ki so posebej opredeljeni, izrecni in zakoniti;
 • zbiramo le tiste osebne podatke, ki so nam nujno potrebni za izpolnitev zgoraj omenjenega namena;
 • redno preverjamo točnost osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, in jih posodabljamo;
 • osebne podatke, ki jih obdelujemo, hranimo v omejenem obsegu le toliko časa, kolikor so potrebni, da izpolnimo prej omenjeni namen, nato pa jih trajno izbrišemo;
 • sprejmemo ustrezne tehnične, kadrovske in organizacijsko-pravne ukrepe za zaščito osebnih podatkov, ki jih obdelujemo.

Varnost in lokacija strežnika

Strežnik, na katerem je to spletno mesto, in s tem tudi KI Kalkulator, se nahaja v Združenih državah Amerike, kar z vidika predpisov Evropske unije velja za popolnoma varno, glede na to, da so ZDA podpisnice Privacy Shield, akta, ki ureja varnost prenosa podatkov med EU in ZDA.

Izključitev nekaterih osebnih podatkov iz obdelave in zaupnosti

V nobenem primeru in posledično niti prek KI Kalkulatorja ne obdelujemo posebej občutljivih skupin osebnih podatkov, ki so določena z GDPR Slovenia, medtem ko teh osebnih podatkov ne razkrivamo in ne prodajamo in na noben drug način ne dajemo na voljo nepooblaščenim tretjim osebam, razen v primeru, ko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki osebe, ki jo obdelujemo, sam izrecno zahteva od nas.

Google Analytics

V spletni aplikaciji KI Kalkulator (tj. na spletnem mestu knaufinsulation.si, kjer se nahaja, za boljšo uporabniško izkušnjo uporabljamo implementirano platformo Google Analytics, orodje, ki ga je izdelalo podjetje Google LLC.

Podatke, ki jih pridobimo s storitvijo Google Analytics, uporabljamo za zakonite namene, ki temeljijo na zakonitem poslovnem interesu.

Z dostopom do spletne aplikacije KI Kalkulator se uporabnik strinja, da so nekateri podatki, povezani z njegovim iskanjem, vključeni v obseg, nedoločeno, v storitvi Google Analytics, ki jo uporabljamo za KI Kalkulator.

Knauf Insulation Slovenija se ločuje od dejanj Google LLC, podjetja, ki ima nadzor nad platformo Google Analytics, v smislu obravnave osebnih podatkov, do katerih je mogoče dostopati in/ali jih obdelati prek storitve Google Analytics.

V zvezi s tem preberite Pravilnik o zasebnosti storitve Google Analytics in podrobnejšo razlago, ki jo je zagotovilo podjetje Google LLC:

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/

Namen in podlaga zbiranja podatkov

Zbrane podatke uporabljamo izključno za namene obveščanja zainteresiranih uporabnikov spletne aplikacije KI Kalkulator o ponudbi izolacijskih materialov (marketinški namen) ter v skladu s pravno podlago zakonitega poslovnega interesa.

Vaše pravice – pravice uporabnikov KI Kalkulatorja

Kot uporabnik KI Kalkulatorja in po našem mnenju kot upravljavec, ki ga zavezuje zakon, imate kadar koli pravico:

 • biti obveščeni o tem, kako obdelujemo vaše osebne podatke (to pravico lahko uveljavite tako, da preberete ta pravilnik o zasebnosti, lahko pa zahtevate tudi dodatna pojasnila);
 • zahtevati dostop do vseh vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo;
 • zahtevati, da se netočni ali nepopolni osebni podatki o vas takoj popravijo;
 • zahtevati, da se vaši osebni podatki nemudoma izbrišejo;
 • zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov;
 • zahtevati prenos vaših osebnih podatkov tretji osebi;
 • nasprotovati posebni obdelavi osebnih podatkov;
 • prekličete soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov, ki ste nam jih prej dali;
 • vložite pritožbo pri pooblaščencu za informacije javnega pomena in varstvo osebnih podatkov Republike Slovenije, če menite, da smo ravnali nezakonito v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov in
 • druge zakonsko zagotovljene pravice do vaših osebnih podatkov.

Svetujemo vam, da se najprej obrnete na nas.

Če imate kakršna koli vprašanja ali kakršen koli zahtevek, do katerega imate pravico v skladu z zakonom in to v zvezi z vašo obdelavo osebnih podatkov, vas prosimo, da se obrnete na na [email protected], odgovorili bomo in na zahtevo odgovorili in/ali ukrepali v razumnem ali zakonsko določenem roku.

Spremembe pravilnika o zasebnosti

Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo ta Pravilnik o zasebnosti, da ga ohranimo aktualnega, izboljšamo, tj. uskladimo z veljavnimi predpisi in/ali prakso.

 

Škofja Loka, 14.10.21