Kaj izolirati

Kaj izolirati

DOPRINOS POSAMEZNEGA UKREPA K ZMANJŠANJU PORABE ENERGIJE

Spodnji graf prikazuje doprinos posameznega ukrepa k zmanjšanju porabe energije za ogrevanje (Vir: GI-ZRMK, 2011).

PRIPOROČENI VRSTNI RED UKREPOV

Pri novogradnjah dobimo ustrezno energetski opremljen objekt ob zaključku investicije in predaji objekta v uporabo. Drugačna pa je situacija pri energetskih prenovah objektov. Če želimo, da bodo objekti kar najustrezneje sanirani, je priporočljivo slediti ukrepom po določenem zaporedju tehnično izvedbenih rešitev.

Nabor in zaporedje najučinkovitejših ukrepov**

  • Avtomatska regulacija ogrevanja
  • IZOLACIJA FASADE (do -40 % / -35%*)
  • Zamenjava oken
  • IZOLACIJA PODSTREŠJA (do -20%*)
  • Zamenjava kurilne naprave
  • IZOLACIJA TAL STROPOV/KLETI (do -13%*)

*40% - fasade družinske hiše – zmanjšanje dovedene energije za ogrevanje
*35% - fasade večstanovanjske stavbe – zmanjšanje dovedene energije za ogrevanje
*20% - podstrešja – zmanjšanje dovedene energije za ogrevanje
*13% - izolacija tal stropov in kleti – zmanjšanje dovedene energije za ogrevanje

** Izračuni predvidevajo učinke posameznega ukrepa na osnovi energetscko neustreznega objekta v celoti.