Energetske prenove javnih objektov

Pri javnih objektih, naj so v lasti države ali lokalnih skupnosti bi morala država določiti skrajni rok za izvedbo energetske sanacije skladne najmanj z novim pravilnikom o učinkoviti rabi energije PURES 2010. Vse javne stavbe tlorisa več kot 250 m2 naj bi sicer imele na vidnem mestu izobešeno Energetsko izkaznico stavbe, kar pa še ne pomeni, da bodo kazalniki ugodni. Zato upamo, da bodo tudi segmentu energetskih sanacij javnih stavb pristojni namenili več sredstev in pozornosti. Država bi namreč morala biti zgled za osveščanje prebivalcev o pomenu energetske učinkovitosti. Še posebej kritične iz vidika porabe energije so vse bolnišnice, saj obratujejo 24 ur v vseh dnevih leta, kot tudi domovi za ostarele in šole. Slediti pa bi morale tudi vse druge javne stavbe, ki ne izpolnjujejo osnovnih standardov učinkovite rabe energije. Tako bomo dolgoročno na eni strani vsi skupaj prihranili ogromne količine energije, zagotovili višji nivo bivanja in ohranili okolje.

V našem podjetju vam pri energetski sanaciji objekta lahko ponudimo kakovostno toplotno, zvočno in zaradi negorljivosti tudi požarno izolacijo fasade, poševne strehe ali kletnega stropa.

Za sanacijo fasade s toplotno izolacijo priporočamo izolacijske plošče iz kamene volne Knauf Insulation PTP-035.

Za toplotno izolacijo poševne strehe priporočamo izolacijski filc brez fenol-formaldehidnih veziv Knauf Insulation UNIFIT 035.

Kadar gre za arhitekturno rešitev, kjer se srečamo z ravno streho, lahko izberemo katerega od produktov namenjenih izolaciji ravnih streh kot npr. Knauf Insulation DDP.

Stropove kleti boste učinkovito izolirali z lamelami iz kamene volne Knauf Insulation FPPL.

Prospekt Izolacija javnih stavb

 

 

Prenova šole