Energetske prenove večstanovanjskih objektov

Večstanovanjski objekti predstavljajo pomembne del slovenskega stanovanjskega fonda. Zaradi dejstva, da je bilo mnogo večstanovanjskih stavb zgrajenih v 60., 70., in 80.-letih prejšnjega stoletja, jih je večina potrebna energetske sanacije. Pojavljajo se namreč problemi enormne porabe energije za ogrevanje in hlajenje, ter včasih že same funkcionalnosti objektov. 

Zakonodaja - Raba energije in požarna varnost


V našem podjetju vam pri energetski sanaciji objekta lahko ponudimo kakovostno toplotno, zvočno in zaradi negorljivosti tudi požarno izolacijo fasade, poševne strehe ali kletnega stropa.
Eden od najučinkovitejših ukrepov za zniževanje porabe energije, ki hkrati zmanjšuje tudi emisije CO2 je toplotna izolacija fasade, strehe in kleti, saj se večina energije v stavbah izgubi preko oboda stavbe.

Za sanacijo fasade s toplotno izolacijo priporočamo izolacijske plošče iz kamene volne Knauf Insulation PTP-035.

Za toplotno izolacijo poševne strehe priporočamo izolacijski filc brez fenol-formaldehidnih veziv Knauf Insulation UNIFIT 035.

Kadar gre za arhitekturno rešitev, kjer se srečamo z ravno streho, lahko izberemo katerega od produktov namenjenih izolaciji ravnih streh kot npr. Knauf Insulation DDP.

Stropove kleti boste učinkovito izolirali z lamelami iz kamene volne Knauf Insulation FPPL.

Zaradi navedenih dejstev so torej potrebni hitri in učinkoviti ukrepi. Lastniki stanovanj ali večstanovanjskih objektov so zato primorani skupaj z upravljalci pristopiti k sanacijskim ukrepom. Ti morajo biti skrbno načrtovani in dobro premišljeni. Redno vzdrževanje lahko tako včasih z majhno nadgradnjo spremenimo v investicijsko vzdrževanje z mnogimi konkretnimi pozitivnimi učinki.

Prospekt Sanacijski posegi na fasadah večstanovanjskih objektov 

goreč blok

 

Prenova bloka