Navodila za izobraževanje - 360 Learning

Nekateri listi imajo več vsebine, zato se do konca lista pomikajte  z vrtenjem koleščka na miški.

Dokler na robu desne strani lista vidite znak, ki kaže navzdol
to pomeni, da še niste prišli do konca lista.

Ko pridete do konca vsebina lista pa reagirajte s klikom na enega od teh spodnjih znakov:

Nato pa kliknite na moder pravokotnik Next activity in se tako premaknete na naslednji list.

 

Premikanje znotraj lista navzdol ali navzgor dosežete z vrtenjem koleščka na miški.

 

Če želite pogledati katerikoli drug list iz sklopa oz. koraka, pa kliknite na ustrezen list iz seznam listov, ki so na skrajni levi strani:

Če nam želite zastaviti vprašanje ali kaj dodati, komentirati pa to storite s klikom skrajno desno, na moder pravokotnik Comment:

 

Na koncu vsakega lista se vam bo (glede na vsebino lista)  vedno  pokazal moder gumb ali dva modra gumba. Vedno kliknite na tistega, ki je močneje obarvan.

Na koncu vsakega sklopa sledi nekaj kratkih vprašanj. Odgovorite nanje - označite kvadratek pred vprašanjem -  kliknite na Submit in izvedeli boste ali je odgovor pravilen ali ne.

 

Ko boste prišli do zadnjega lista iz drugega (zadnjega) sklopa in kliknili na moder gumb Close course, boste prišli na stran, kjer se vam ponovno pokažeta oba sklopa (Steps) in bosta označena, da sta izpolnjena - Completed. Sklopa lahko ponovno pregledujete in ponovno odgovarjate na vprašanja - kadarkoli.


Pod zgornjima sklopoma pa je sklop Certificate.  Kliknite na puščico Download

In Certifikat se vam naloži med Prenosi

Lahko ga shranite v vaš računalnik ali natisnete ali naredite oboje.