IZOLACIJA IN ZDRAVJE

Čas je, da začnemo reševati vprašanje nezdravih stavb

By Knauf Insulation
April 06, 2021

Pandemija COVID-19 je postavila stavbe na globalni ravni pod drobnogled in razkrila očitne neenakosti, ko gre za nezdrave življenjske in delovne pogoje.

Pri Svetovni zdravstveni organizaciji (SZO) pravijo, da se je v času pandemije jasno pokazalo, kako "znajo nekateri ljudje živeti bolj zdravo kot drugi ... v celoti zaradi pogojev, v katerih odraščajo, živijo, delajo in se starajo".

Danes je svetovni dan zdravja, ki ga je WHO obeležila s kampanjo na temo ‘Zgradimo pravičnejši in bolj zdrav svet’, s katero voditelje poziva k izboljšanju dostopa do zdravstvenih storitev in k "zagotavljanju zdravih življenjskih in delovnih pogojev za vse ljudi".

To je tema, ki je zelo skladna s trajnostno naravnanostjo podjetja Knauf Insulation k bolj kakovostni gradnji, pa tudi z našimi temeljnimi strokovnimi področji, s ciljem poiskati rešitve, ki bodo v zgradbah zagotavljale bolj zdravo  bivanje in dobro počutje.

Kako k temu prispeva  Knauf Insulation?


Spodbujamo gradnjo bolj zdravih stavb
V Evropi si Evropska komisija prizadeva do leta 2030 obnoviti 35 milijonov stavb v okviru pobude „Val prenove za Evropo“.  
Siân Hughes, direktorica za kadrovske in korporativne zadeve skupine Knauf Insulation pravi: „Gre za ambiciozen program, ki ga je treba pozdraviti kot del evropskega zelenega okrevanja po pandemiji COVID-19. Ključnega pomena pri tem je, da države članice, ko oblikujejo svoje nacionalne programe obnove, dajo prednost javnim stavbam, ki so najbolj potrebne prenove. Zato naši predstavniki za javne zadeve po Evropi sodelujejo z nacionalnimi oblikovalci politike in jih spodbujajo k osredotočanju na  izboljšanje življenjskih pogojev najbolj ranljivih, kot so energetsko neučinkoviti stanovanjski bloki in socialna stanovanja."


Osredotočeni smo na kakovostno prenovo
Pri kakršni koli prenovi stavbe sta ključnega pomena dva bistvena elementa. Najprej je pomembno, da se vzpostavijo močni sistemi za zagotavljanje kakovosti, ki zagotavljajo, da opravljeno delo in uporabljeni izdelki ustrezajo zahtevam glede kakovosti. Na drugi strani je nujno, da pridobimo in revidiramo merljive rezultate. Z drugimi besedami, če je dana obljuba glede izboljšanja življenjskih pogojev, jo je treba izpolniti. Podjetje Knauf Energy Solutions je sodelovalo z več deset stanovanjskimi združenji po Evropi pri obnovi socialnih stanovanj in uspešno dokončalo več projektov energetske prenove z merljivimi rezultati.

Specializirani smo za toplotno ugodje
V Evropi so nekatere regije z najnižjimi dohodki in najvišjimi stopnjami brezposelnosti najbolj prizadete zaradi ekstremnih temperatur, ki ljudem otežujejo uravnavanje toplote v njihovih domovih. "Posledično se velika socialna ranljivost prebivalstva prekriva z visoko stopnjo nevarnosti za zdravje v okolju, kar ima za posledico negativne učinke na zdravje," pravijo pri Evropski agenciji za okolje. Knaufove izolacijske rešitve poskrbijo za ohranjanje toplote v stavbi, ko je zunaj hladno in preprečujejo vdor  zunanje toplote, ko je vroče.

Vpliv obremenitve s hrupom lahko zmanjšamo
SZO je ugotovila, da obremenjenost s hrupom vsako leto Evropo stane 40 milijard EUR zaradi izgubljenih delovnih dni, zdravstvenega varstva, bolnišničnega zdravljenja, zmanjšane učinkovitosti pri delu in v šoli ter učnih izzivov. Zdravstvene težave vključujejo stres, motnje spanja in bolezen koronarnih arterij. Na urbana območja, kjer je prebivalstvo močno koncentrirano, neizogibno najbolj vpliva obremenjenost s hrupom zaradi prometa, gradbenih del, sosedov ali javnega prevoza. Knaufove izolacijske rešitve in sistemske kombinacije so zelo učinkovite pri vpijanju zvoka in izboljšanju zvočnega udobja.
 

Razumemo pomen kakovosti zraka
Po mnenju Evropske komisije je ključni element neenakosti, ki ga pogosto povezujemo z neučinkovitimi stavbami,  „pomanjkljiva kakovost zraka in izpostavljenost škodljivim kemikalijam in materialom“. Poleg tega lahko slab zrak in slabo prezračevanje vplivata na učinkovitost v šolah in na delovnih mestih in Knauf Insulation vam lahko pri tem pomaga. Bili smo prvo podjetje, ki je prejelo Zlati certifikat kakovosti zraka v notranjih prostorih podjetja Eurofins za naše rešitve s tehnologijo ECOSE® kot najcelovitejšo rešitev za nizke emisije izdelkov. Naša mineralna volna, izdelana s tehnologijo ECOSE® in Lesna volna ® Tektalan ustrezata zahtevnih standardov Nemške zvezne okoljske agencije in oznake Modri angel.
 

Želimo si več zelenih površin
Neenakost v mestih je pogosto povezana s pomanjkanjem prostora med stavbami, onesnaženostjo zraka, pregrevanjem stavb poleti in prevelikimi betonskimi površinami. V podjetju Knauf Insulation si povsod želimo več zelene infrastrukture. Dosledno spodbujamo umeščanje zelenih streh in zelenih sten v središča prihodnjih javnih urbanističnih načrtov, naše zelene rešitve Urbanscape® pa odlično vpijajo onesnažen zrak, meteorno vodo in CO2 ter spodbujajo biotsko raznovrstnost. Poleg tega pomagajo zmanjšati učinek toplotnega otoka povsod, kjer je urbano območje toplejše v primerjavi z okoliškim podeželskim območjem, navsezadnje pa so tudi bolj estetske od betona.

Če želite izvedeti več o tem, kako lahko naše rešitve izboljšajo zdravje in počutje v stavbah, preberite kako prispevamo h gradnji boljših stavb.