Po predstavitvi novega bio-obnovljivega veziva ECOSE® Technology na stekleni volni pred skoraj desetletjem, smo danes priča novemu pomembnemu koraku v razvoju trajnostne gradnje – predstavitvi veziva ECOSE® tudi na kameni volni.

ECOSE Technology odslej za celoten nabor tehničnih izolacij in lahke kamene volne

By Anonymous
Avgust 01, 2018

Začetek velike spremembe se je začel nakazovati že pred tremi leti, ko je naš obrat v Surdulici pričel s proizvodnjo in prodajo lahke kamene volne v kvaliteti ECOSE®, nadaljuje pa se letos, ko smo uspeli lansirati celoten prodajni program za tehnične izolacije  v kvaliteti ECOSE®. Poleg tega bomo na trgih Slovenije, Hrvaške, Bosne in Italije s septembrom začeli prodajati tudi lahko kameno volno z novim vezivom. Celoten omenjeni program na novem vezivu se bo zaenkrat proizvajal v naši tovarni v Novem Marofu, ki s tem prehaja na višji nivo. Z opustitvijo fenol- formaldehidnega veziva smo uspeli narediti velik korak pred konkurenco in tudi pred aktualno zakonodajo, tako na področju produktno usmerjene regulative, kot tudi na področju okoljske zakonodaje. S pomočjo naših ocen življenjskega cikla lahko našo kameno volno proizvedeno po postopku ECOSE® ovrednotimo kot okoljsko bistveno ugodneje deklariran proizvod, kar izkazujejo tudi okoljske deklaracije novih proizvodov.


Na lokaciji Novi Marof na Hrvaškem se torej nahaja prvi obrat podjetja Knauf Insulation za izdelavo mineralne kamene volne na svetu, ki je v celoti prešla na revolucionarno bio vezivo brez dodanega formaldehida.  S tem postaja tudi proizvodnja sama okoljsko bolj sprejemljiva.


V pripravi so tudi načrti za uvedbo inovativne tehnologije (ECOSE® Technology) v vseh naših obratih za proizvodnjo kamene volne po svetu, tudi v Škofji Loki. V kolikor bodo postopki certificiranja potekali po načrtih, se bo to predvidoma zgodilo do konca leta 2019.


Če še enkrat preletimo koristi, ki jih za deležnike prinaša novo vezivo gre za:


Okoljske koristi
Naša mineralna volna, izdelana s pomočjo tehnologije ECOSE®, ne vsebuje nobenega dodanega formaldehida, akrilnih ali umetnih barvil, več kot 85 % njenih sestavin pa je narejenih iz hitro obnovljivih materialov. Prav tako je certificirana z oceno A+, najboljšo oceno v svojem razredu, kar je dobra novica za vse, ki uporabljajo, izdelujejo, določajo ali vgrajujejo naše rešitve ECOSE.


Učinkovitost
Naša mineralna volna, izdelana po postopku ECOSE®, prinaša izjemne koristi v smislu večstranske učinkovitosti. Poleg visoke toplotne izolativnosti, se uvršča v najvišji razred negorljivega materiala A1 na področju požarne varnosti, ponaša pa se tudi  s standardi razreda A glede nadzora hrupa in akustike.


Kakovost zraka v zaprtih prostorih
Našo mineralno volno, izdelano po postopku ECOSE®, je podjetje Eurofins na izboru zlate kakovosti zraka v zaprtih prostorih certificiralo kot „izjemen material“. Glede na to, da ljudje 90 % svojega časa preživimo v zaprtih prostorih, je to izjemnega pomena. Naša mineralna volna, izdelana po postopku ECOSE®, je prav tako skladna s prostovoljnimi certifikacijskimi shemami za kakovost zraka v zaprtih prostorih, kot je nemški certifikat Blue Angel [modri angel, op. prev.] in finski M1.


Primernost za delo
Povratne informacije s pilotnih trgov nam govorijo, da je tudi delo z našimi novimi materiali lažje, preprostejše za uporabo in rezanje, izdelki pa se manj prašijo in lepše dišijo.


Ocena v sistemu za ocenjevanje zelenih stavb
Naša mineralna volna, izdelana po postopku ECOSE, lahko pomembno prispeva k boljšemu vrednotenju stavb po certifikacijskih shemah trajnostne gradnje, kot tudi k boljšim ocenam življenjskega cikla proizvoda, ki rezultirajo v Okoljskih deklaracijah produktov.