Izoliraj hišo!

By Knauf Insulation
Marec 12, 2019

Fasada že od daleč kaže značaj stavbe. Njena poglavitna naloga je, da varuje pred vremenskimi vplivi, hrupom, z ustrezno toplotno izolacijo ponuja udobno bivalno udobje s prihranki pri energiji ter nenazadnje objektu daje estetski videz. Fasada pogosto predstavlja največjo površino ovoja stavbe zato je razumljivo, da so največje toplotne izgube v stavbah prav preko fasade (pri hišah le-te statistično predstavljajo 35-40% vseh toplotnih izgub).

Toplotna izolacija fasade je torej eden od najpomembnejših ukrepov na ovoju stavbe za zmanjšanje toplotnih izgub ter porabe energentov za ogrevanje oz. hlajenje ter hkratno izboljšanje toplotnega ugodja.

Kako izbrati pravo izolacijo?

Ko izbiramo tip toplotne izolacije fasade moramo v mislih imeti več dejavnikov:

 • kakšna je obstoječa sestava sten,
 • kakšno toplotno izolativnost želimo doseči,
 • ali imamo kakršne koli tehnične ali druge omejitve glede debeline izolacije,
 • kakšno stavbo izoliramo - ali obstajajo posebne tehnično-zakonodajne zahteve,
 • ali želimo požarno varno fasado,
 • ali želimo boljšo zvočno izolativnost sten, večji fazni zamik, paropropustnost, vodoodbojnost in drugo.

Pri kontaktnih fasadah so, tako kot ime že samo pove, zaključni sloji fasade v neposrednem kontaktu z nosilno konstrukcijo oz. praviloma z toplotno izolacijo. Te obloge so ometi različnih vrst in sestav. Za kontaktne fasade je na trgu množica razpoložljivih tipov toplotno izolacijskih materialov, ki imajo glede na svoje lastnosti določene prednosti in omejitve.

Pomembne prednosti fasadne izolacije iz kamene volne so:

 • odlična paropropustnost fasade (opečnati in penobetonski zidovi so paropropustni, z namestitvijo zelo paropropustne fasade iz kamene volne pa to lastnost še naprej omogočamo),
 • odlična toplotna izolativnost,
 • odlična zvočna izolativnost
 • boljša toplotna stabilnost v primerjavi s fasadnimi izolacijami nižjih gostot.
 • fasada je tudi dobro odporna na točo in druge mehanske vplive,
 • mogoče pa je tudi poglobljeno sidranje, ki je s tehničnega vidika zaradi zmanjšanja točkovnih toplotnih mostov najboljša izvedba.

FKD-S-Thermal2.jpg

Kamena volna je dimenzijsko stabilen material, ki se ne krči in širi na vročini in mrazu, zato je odlična izbira tudi pri temnih odtenkih barv zaključnega fasadnega sloja. Fasadne plošče iz kamene volne so v fazi proizvodnje obdane s trajno vodoodbojno emulzijo, zaradi mineralnega izvora pa so naravno odporne na mikroorganizme in žuželke.

Debeline izolacije

Priporočena debelina fasadne izolacije je dandanes pri novogradnjah in sanacijah približno 14-16 cm, odvisno od tipa uporabljene toplotne izolacije in sestave nosilnega zidu. Betonske stene se toplotno bolj prevodne od npr. opečnatih ali penobetonskih zidakov, zato na beton vgradimo večjo debelino izolacije.

S 1.1.2019 je že potrebno graditi skoraj nič-energijske javne stavbe, od 1.1.2021 pa bodo morale skoraj nič-energijske biti tudi vse ostale stavbe – npr. stanovanjske hiše. Potrebne debeline toplotne izolacije fasade se bodo s tem bolj približale 20 cm, že danes pa so pri gradnji v pasivnem standardu debeline fasadne izolacije nad 20 cm nekaj običajnega.

Na kaj smo pozorni, ko nameščamo fasadni sistem s kameno volno:

 • pravilna priprava in izravnava podlage,
 • pravilno lepljenje izolacije na zid
 • pravilno sidranje
 • pravilna izolacija špalet, uporaba vogalnikov, odkapnih profilov, pravilno polaganje armirne mrežice, pravilna izvedba detajlov ipd.

Vse komponente kontaktne fasade naj bodo od enega proizvajalca. Za posamezen fasadni sistem, npr. za fasado s kameno volno ponujajo točno določene kombinacije lepil, prednamazov in zaključnih slojev, ki omogočajo ustrezno paropropustnost, lepilno spodobnost, požarne in druge lastnosti fasadnega sistema. Sistem mora imeti ETA – European Technical Approval ali vsaj Slovensko tehnično soglasje (STS). To uporabniku zagotavlja, da fasadni sistem res izkazuje navedene tehnične lastnosti, hkrati pa je to tudi osnova za garancijo.

Iz prodajnega programa podjetja Knauf Insulation nudimo tri tipe fasadnih izolacij in sicer so to obrizgane plošče Smartwall N C1, plošče Knauf Insulation FKD-S ter lamele Knauf Insulation FKL.

 

FKL2.jpg

Namesto zaključka

Fasada je dolgoročna naložba in eden najbolj vidnih ter izpostavljenih delov hiše, s katero dosežete največje prihranke na račun omejitve toplotnih izgub. Zato svetujemo tehten premislek pri izbiri ustreznih materialov in sistemov, ne samo skozi vidik trenutnih cen. Priporočamo čim bolj vsestransko rešitev, tako z vidika toplotne izolativnosti, zvočne izolativnosti, požarne varnosti, paropropustnosti, trajnosti in odpornosti na zunanje vplive. Vsekakor pa je poleg samih materialov zelo pomembna tudi izbira usposobljenega in izkušenega izvajalca fasaderskih del. Zanemarljiva pa ni niti dolžina napušča in izbira barve fasade – temnejši odtenki povzročijo precej večje segrevanje fasadnih površin kot svetlejši, kar lahko vpliva na trajnost fasade.

 

Domen Ivanšek, univ.dipl.inž.grad.
Inženir tehnične podpore trženju
Knauf Insulation d.o.o.
[email protected]
04 5114 105