18. marec je svetovni dan recikliranja

Kako družba Knauf Insulation spodbuja recikliranje - Za boljši svet

By Knauf Insulation
Marec 18, 2022

Pri vseh mogočih vrstah stavb se za izdelavo sten, streh, oken, talnih oblog, cevi, plošč, ploščic in seveda izolacije v neštetih kombinacijah uporabljajo raznorazni materiali - plastika, steklo, kovine, les, opeka in beton. Pri tem se vedno srečamo z različnimi ostanki. Vendar pa se jih trenutno reciklira zelo malo.

Zato je današnji Svetovni dan recikliranja pravi čas za razmislek o besedah Globalne fundacije za recikliranje: "Zemlja vsako leto proizvede na milijarde ton naravnih virov in v nekem trenutku, v bližnji prihodnosti, jih bo zmanjkalo. Ponovno moramo razmisliti o tem, kaj zavržemo. V zavrženih materialih ne smemo videti odpadkov, temveč nove priložnosti."

 


 

V družbi Knauf Insulation odločitev o recikliranju temelji na trajnostni strategiji "Za boljši svet" in naši zavezanosti k Zagotavljanju krožnega gospodarstva. To pomeni, da se recikliranja lotevamo na štirih področjih: uporabljamo več recikliranih surovin za izdelavo boljših izdelkov, na odlagališča ne pošiljamo več nobenih odpadkov z naših lokacij, od strank prevzemamo ostanke in iščemo nove načine za recikliranje ostale in odvečne izolacije z gradbišč.
 

1. Več recikliranih materialov

Zastavili smo si cilj, da do leta 2025 uporabimo več kot 25 % zunanjega recikliranega materiala za proizvodnjo naše kamene mineralne volne v smislu uporabe ostankov z gradbišč, v nekaterih tovarnah korporacije tudi z uporabo žlindre iz jeklarske industrije, ter več kot 65 % recikliranih steklenic in stekla za proizvodnjo naše steklene mineralne volne.

Da bi dosegli te cilje, v podjetju krepimo pobude za dostop do visokokakovostnih recikliranih materialov. Med njimi je tudi partnerstvo z vodilnim podjetjem za upravljanje virov Veolia v Angliji, ki daje novo življenje več kot 60.000 tonam rabljenih steklenic in kozarcev, zbranih v gospodinjstvih, saj jih očisti, loči in predela v stekleni drobljenec, ki se uporablja pri izdelavi naših izolacijskih rešitev iz steklene mineralne volne.

Naša trajnostna strategija nas tudi zavezuje, da bomo do leta 2025 za 25 % zmanjšali porabo primarnih plastičnih folij za embalažo. Že zdaj uspešno iščemo rešitve, ki nam ustrezajo. Tako smo na primer ponekod že uvedli embalažo, izdelano iz najmanj 30 % recikliranih materialov.

 


 

2. Recikliranje VSEH ostankov v proizvodnji

V zadnjem desetletju smo za 67 % zmanjšali količino ostankov na deponijah. Zdaj si prizadevamo, da do leta 2025 povsem prenehamo z odlaganjem le-teh na deponijah.

Skoraj vsi naši obrati za proizvodnjo kamene mineralne volne briketirajo ostanke in jih vračajo v proizvodni proces, nekateri imajo tudi možnost neposredne uporabe -e-teh v proizvodnji.

V naših obratih veliko ostankov tudi že predelamo v druge izdelke, kot so npr. stropne plošče, vendar to ni dovolj. Zato gradimo nov obrat za recikliranje v Viséju v Belgiji, ki bo sprejemal proizvodne ostanke iz naših obratov in jih predelal v surovino, ki jo lahko ponovno uporabimo v proizvodnji.

V naši tovarni lesne volne v Simbachu v Nemčiji je zdaj mogoče odpadne materiale, ki nastanejo pri proizvodnji naših večplastnih plošč, ločiti in reciklirati, pobuda iz leta 2021 pa zagotavlja, da se je količina odpadnih barv, ki se odlagajo na odlagališčih, zmanjšala za 95 %.


3. Kako pomagamo kupcem pri recikliranju

Za leto 2025 smo si zastavili cilj, da bomo prevzeli 25 % količin ostankov mineralne volne, ki ostanejo našim kupcem.

Za naše kupce steklene mineralne volne je novi obrat za recikliranje Visé zgodovinska prelomnica, saj bodo kupci v Franciji, na Nizozemskem, v Belgiji, Luksemburgu in Nemčiji lahko prvič pošiljali gradbene odpadke v ponovno predelavo in ne na odlagališče.

S pilotnimi projekti v Zahodni Evropi pomagamo tudi pri mobilizaciji kupcev in podpornih organov, da začnejo ločevati gradbene ostanke.

Medtem v Nemčiji kupcem ponujamo enostavno rešitev za recikliranje svoje odpadne mineralne volne na kraju samem. Na gradbišča dostavljamo velikanske vreče RESULATION in ko so polne ostankov, jih poberemo. Ostanki kamene mineralne volne se nato vrnejo v proizvodni proces, steklena mineralna volna pa se predela v stropne plošče. Načrtujemo tudi pošiljanje ostankov steklene mineralne volne v obrat Visé.

 


 

Na Nizozemskem, naš Klub za recikliranje sprejema ostanke izolacije iz podjetij, ki se ukvarjajo z modularno gradnjo. Tudi to izvajamo s pomočjo velikanskih zabojnikov za baliranje na gradbišču, ki se odvažajo, ko so polni, in pošiljajo v recikliranje.

Na področju logistike sodelujemo tudi s kupci v Turčiji, Nemčiji, na Nizozemskem, v Angliji in v Franciji. Od njih sprejemamo lesene palete in jih recikliramo. V Turčiji smo na primer ponovno uporabili 6.270 palet v letu 2020 in tako prihranili 87 ton lesa.
 

4. Kako bomo reševali problem ostankov pri rušenju objektov

Ker gradbena industrija ustvari več kot tretjino odpadkov v Evropi, je treba najti nove rešitve za staro težavo, kaj storiti z ostanki pri rušenju.

Ne bo lahko. Steklena mineralna volna je na primer zelo lahka in jo je težko predelovati, poleg tega jo bo verjetno treba še ločevati od opeke in ometa.

Zato preučujemo načine ločevanja mineralne volne od drugih gradbenih materialov in sodelujemo s podjetji za rušenje, upravnimi organi in zbiralci ostankov pri usposabljanju za izboljšanje celotnega postopka recikliranja.