SVETOVNI DAN KREATIVNOSTI IN INOVATIVNOSTI

Kako inovacije podjetja knauf insulation oblikujejo boljši svet

By Knauf Insulation
April 21, 2021

"Naloga nas vseh je, da smo ustvarjalni in inovativni,” meni Marc de Roeck iz podjetja Knauf Insulation. Inovacije niso pomembne le za naše podjetje in panogo. Na tem področju moramo vsi odigrati svojo vlogo.

Živimo v neverjetnem času sprememb in vsak od nase se mora vprašati: Kaj mi bo prinesla prihodnost? Na katera vprašanja bomo morali najti odgovore v prihodnosti? Kaj lahko sam prispevam?

Marc je kot direktor področja inovacij v skupini Knauf Insulation sodeloval pri oblikovanju izdelkov in procesov, ki zadnji dve desetletji našemu podjetju zagotavljajo vodilni položaj na področju inovacij. In ker je danes Svetovni dan kreativnosti in inovativnosti, ki ga praznujemo na pobudo Združenih narodov, nam bo Marc najbolje pojasnil ključno vlogo kreativnosti in inovativnosti pri reševanju problemov.

„Pri inovacijah ne gre le za nove izdelke in sisteme. Inovacije vključujejo vse vidike našega podjetja, od zagotavljanja odlične izkušnje kupcem, proizvodnih procesov pa vse do sistema stalnih izboljšav in digitalizacije.“

Naša zaveza k ustvarjanju boljšega sveta

Kakšna je torej prihodnost podjetja Knauf Insulation na področju inovacij?

„V naši novi trajnostni strategiji smo sprejeli zavezo - FOR A BETTER WORLD – Za boljši svet. Zato mora vsaka inovacija, ki nastane v podjetju, prispevati k tej skupni zavezi,“ pove Marc. „Vsaka inovacija mora čim bolj zmanjšati okoljski odtis naših izdelkov in proizvodnih obratov, zagotavljati učinkovito rabo virov skozi koncept krožnega gospodarstva in z gradnjo boljših in trajnostnih stavb.“

V pripravi je že veliko inovativnih rešitev podjetja Knauf Insulation, s katerimi bomo lahko dosegli te cilje. V naših proizvodnih obratih uvajamo čistejšo tehnologijo taljenja in razvlaknjevanja, s katero zmanjšujemo emisije. Uvedli smo sistem sprejemanja odpadnega materiala od naših kupcev in vračanja v proizvodnjo mineralne volne. Preučujemo nove postopke za recikliranje odpadne steklene mineralne volne iz gradbišč in porušenih stavb.

Z novimi rešitvami ustvarjamo nove energijsko varčne izdelke za trg bele tehnike, inovativne izolacijske rešitve z izboljšanimi toplotnimi, zvočnimi in požarnimi lastnostmi, uvajamo nove rešitve za uporabo volne za vpihovanje in razširjamo tehnologijo ECOSE® tudi na ponudbo izdelkov iz kamene mineralne volne.

Kako je tehnologija ECOSE vzpostavila nova merila na trgu

Marc je v letu 2009 sodeloval v začetni fazi razvoja tehnologije ECOSE®, našega revolucionarnega veziva brez dodanega fenol-formaldehida. Uvedba novega veziva ECOSE® v proizvodnjo naših izdelkov iz steklene mineralne volne je pomenila začetek sprememb v gradbeni panogi. Od takrat naprej je naša tehnologija ECOSE® deležna številnih nagrad za izjemno trajnostnost.

„V mnogih pogledih je bila tehnologija ECOSE® za naše podjetje pomembna prelomnica, saj je jasno pokazala našo zavezanost trajnostnosti in inovativnosti,“ še pove Marc.

„Gradbeništvo velikokrat dojemamo kot panogo, ki se v glavnem odziva na sprejeto regulativo, le v manjši meri pa jo tudi sama kreativno oblikuje. Povečini je tako, da se najprej sprejmejo zakonski predpisi, panoga pa se nato nanje odzove. To pa ni dovolj, in takšno stanje traja že leta. Že dolgo nazaj smo v podjetju Knauf Insulation sprejeli zavestno odločitev, da bomo odprti za inovacije, ker menimo, da ni druge izbire. Poslovni uspeh je odvisen od inovacij.“
 

Zelene strehe, revolucionarne obnove in okolju prijazna orodja

Od leta 2009 so trajnostne inovacije ključno gonilo našega podjetja, saj smo na ta način zmanjšali rabo energije in z njo povezanih emisij za 23 %. Prav tako smo za 68 % zmanjšali količino odvoza odpadnega materiala na deponije in prispevali h gradnji boljših stavb.

Naše reštve zelenih streh Urbanscape še naprej žanjejo uspehe po vsem svetu, sestrsko podjetje Knauf Energy Solutions pa razvija nove načine za učinkovitejšo obnovo stavb. Naše novo programsko orodje Eco-Design bo kupcem kmalu omogočilo takojšnje razumevanje okoljskih vplivov naših izdelkov.

„Vrednote naše blagovne znamke so združene v sloganu challenge.create.care,”, pove Marc. „Pri tem ne gre za še eno prazno propagandno parolo. Slogan je izraz naše skupne zaveze, s katero želimo konvencionalni način razmišljanja postaviti na preizkušnjo in ustvarjati inovacijske rešitve »Za Boljši Svet«. Tega pa ne bomo dosegli čez noč, in vsako inovacijo razumemo kot naslednji majhen korak k našemu skupnemu cilju. Proslaviti moramo vsak dosežek.“