LETNO POROČILO 2023

By Knauf Insulation
December 12, 2023

V letošnjem poročilu so predstavljeni dosežki naše trajnostne strategije s poudarkom na varnosti, vključenosti zaposlenih, razogljičenju in krožnem gospodarstvu.

Poudarja tudi, katere so naše aktivnosti, ki postavljajo energetsko učinkovitost v središče boljših, trajnostnih stavb.

Dominique Bossan, naš generalni direktor za Evropo, Bližnji vzhod in Azijo ter član upravnega odbora skupine Knauf, je dejal: “Poročilo dokumentira naš napredek pri doseganju naših trajnostnih ciljev do leta 2025.

Prikazuje področja, na katerih se moramo izboljšati, izpostavlja področja, na katerih smo dosegli pozitiven napredek in izraža zavezanost trdemu delu naših ekip."

Tako smo na primer zmanjšali skupno stopnjo incidentov (nezgod) z 9,1% v izhodiščnem letu 2019 na 5,9% v letu 2022 in dosegli rekordno 83-odstotno stopnjo odzivnosti v naši raziskavi o sodelovanju v letu 2023."

Dominique Bossan, Knauf Insulation CEO


Prav tako smo na dobri poti, da do leta 2025 za 15 % zmanjšamo vsebnost ogljika v naših izdelkih potem, ko smo od leta 2021 do 2022 za 8,2 % zmanjšali absolutne emisije CO2.