Pobuda "Podaj svoj pogled na varnost" bo okrepila kulturo varnosti v družbi Knauf Insulation

By Knauf Insulation
Maj 03, 2023

»PODAJ SVOJ POGLED NA VARNOST«

Ko gre za varnost, je molk lahko usoden. Zato moramo vedno spregovoriti, če pri delu opazimo kakršno koli tveganje in vedno pozdraviti povratne informacije o varnosti, ki nam jih posredujejo sodelavci.

To močno sporočilo je gonilna sila, zaradi katere se  družba Knauf Insulation ob svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu osredotoča na pobudo "Podaj svoj pogled na varnost".

Dominique Bossan, generalni direktor družbe za Evropo, Bližnji vzhod, Afriko in Azijo ter član upravnega odbora skupine Knauf, je povedal: "Varno delo v družbi Knauf Insulation zahteva od vseh nas, da sodelujemo pri ustvarjanju varnega okolja, in poudarja našo zavezo, da skrbimo drug za drugega in s tem izkazujemo eno od temeljnih vrednot podjetja – Menschlichkeit (Človečnost).
Za varnost moramo biti odgovorni vsi. Vsakdo mora vedeti, da ima pravico spregovoriti, če se pojavi težava in vsakdo mora prejeti povratne informacije o varnosti kot darilo od sodelavca, ki mu je resnično mar za njegovo varnost."

Mark Thompson, direktor za zdravje, varnost, okolje, energijo in sisteme kakovosti v družbi Knauf Insulation dodaja: "Včasih ljudje težko podajo povratne informacije o varnosti. Morda mislijo, da se bo oseba, ki jo bo prejela, odzvala negativno ali da bo do njih preveč kritična. Vsak dan je potrebno poudarjati, da naša varnostna kultura od nas pričakuje, da spregovorimo, kadar menimo, da lahko izboljšamo varnost svojih sodelavcev ali delovnega okolja. Nihče se ne sme bati negativnega odziva na povratne informacije, saj jih vsi pričakujemo drug od drugega."
 

Vsi se bomo zavezali, da bomo dajali in sprejemali povratne informacije o varnosti

 

"Spregovori in poslušaj" je eno od varnostnih načel družbe Knauf Insulation in vidimo, kako pomembno je bilo to načelo za razvoj proaktivnih varnostnih dejavnosti," je dejal Mark.

"To smo želeli še nadgraditi in vse v družbi Knauf Insulation pozvati, naj bodo pripravljeni zagotavljati in sprejemati povratne informacije o varnosti - vsako sekundo vsak dan. Ne glede na to, ali gre za nadrejenega, pogodbenega partnerja ali osebo, ki jo opazite v nevarni situaciji, želimo, da vsakdo prispeva k ustvarjanju varnejše skupnosti."
 

Vedno si prizadevamo za ničelno škodo

Tema letošnjega svetovnega dneva varnosti in zdravja pri delu je "Varno in zdravo delovno okolje kot temeljno načelo in pravica pri delu".

"Vsak imamo pravico, da se po službi varno vrne domov, vendar pa moramo vsi prevzeti tudi odgovornost za lastno varnost. In sicer tako, da poslušamo in se učimo, ter se vedno zavzemamo za varnost svojih sodelavcev," je še dejal Mark.

Družba Knauf Insulation od leta 2016 aktivno sodeluje pri svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu, letos pa je bilo več kot 4 500 sodelavcev družbe Knauf Insulation v 21 proizvodnih obratih v 15 državah v regijah EMEA in APAC povabljenih, da se osredotočijo na izvedbo dogodka "Podaj svoj pogled na varnost".

Pobuda predstavlja še en mejnik za družbo Knauf Insulation, ki se je zavezala, da si bo v okviru svoje trajnostne strategije Za boljši svet prizadevala doseči ničelno stopnjo poškodb in zmanjšati skupno stopnjo zabeleženih incidentov* z 9,1 v letu 2019 na največ 5,0 do konca leta 2023.

*TRIR je panožno merilo, ki število poškodb v podjetju deli s skupnim številom delovnih ur vseh zaposlenih in nato pomnoži z milijon.