Podjetje Knauf Insulation poziva k sprejetju direktive o trajnostni gradnji, ki bi urejala okoljski vpliv stavb

By Knauf Insulation
September 24, 2019

Povečanje uspešnosti pilotskega projekta Evropske Komisije o trajnostni gradnji Level(s) je bila glavna točka dnevnega reda mednarodne konference, ki je danes potekala v demonstracijskem in izobraževalnem centru Knauf Insulation (KIEXC) v Škofji Loki.

KIEXC je v obdobju zadnjih dveh let prispeval k projektu Level(s) s svojim raziskovalnim delom, zdaj pa bodo podatke skupaj z ugotovitvami iz drugih stavb v Evropi pregledali in sprejeli odločitev glede nadaljnjih korakov.

Vincent Briard, naš direktor za trajnostnost in  zakonodajo je na slovenski konferenci o trajnostni gradnji poudaril:  “Žal samo za 1 % stavb v Evropi obstaja ocena okoljskih vplivov, cilj projekta Level(s) pa je postaviti to vprašanje v središče današnje gradnje.

“V naslednji fazi po zaključenem pilotnem projektu bomo pogledali, kako lahko spoznanja, ki smo jih pridobili s projektom Levels(s) uporabimo v praksi v posameznih državah in regijah. V podjetju Knauf Insulation želimo postaviti ambiciozno vizijo, ki bo utrla pot direktivi o trajnostnih lastnostih stavb, ker verjamemo, da ima to lahko ključno vlogo pri zmanjšanju okoljskih vplivov stavb.”

V stavbah v Evropi se porabi 40 % energije in nastane 36 % emisij CO2, stavbe pa proizvedejo tudi do 30 % vseh odpadkov v Evropi.

G. Audrey Nugent, predstavnica Svetovnega združenja za zeleno gradnjo (WGBC), je na konferenci poudarila: “Da bi dosegli cilje Pariškega podnebnega sporazuma in uresničili scenarij 1,5º Celzija, je bistvenega pomena, da do leta 2050 dosežemo popolno dekarbonizacijo v gradbenem sektorju in naslovimo vprašanje ogljičnega odtisa stavb in emisij iz celotnega življenjskega cikla stavb.”

Svetovno združenje WGBC je objavilo študijo o viziji, v kateri poziva k 40-odstotnemu zmanjšanju ogljičnega odtisa vseh novih stavb, infrastrukture in obnovljenih stavb do leta 2030.

Josefina Lindblom, predstavnica Evropske Komisije DG za okolje, je prav tako nagovorila konferenco, ki je bila organizirana v sklopu Svetovnega tedna trajnostne gradnje (World Green Building Week), in prosila, da delegatom posreduje najnovejše informacije o naslednjih korakih po zaključku projekta Level(s).

Predstavniki DGNB Sistem ocenjevanja trajnostnih stavb, Združenja za trajnostno gradnjo Slovenije(BGC) in Italije, podjetja Knauf Insulation in slovenskega Ministrstva za okolje in prostor so izvedli tudi predstavitve.

Konferenco je organiziralo slovensko Združenje za trajnostno gradnjo (GBC), subvencioniralo pa Ministrstvo za okolje in prostor.

#BuildingLife #WGBW2019