Prospekt Izolacija javnih stavb

By Anonymous
Junij 03, 2021

Javne stavbe je zaradi njihove specifike obratovanja in različnih vrst uporabnikov potrebno z vidika gradnje obravnavati posebej.

Z namenom izpostavitve posebnih zahtev, zakonodaje in ustreznih rešitev smo pripravili publikacijo, v kateri najdete odgovore na vprašanja, povezana zlasti z izzivi energetske učinkovitosti, požarne varnosti in kakovosti bivanja.

 

Prospekt Izolacija javnih stavb