Blog

Zunanja sanacija ostrešja s ploščami TERMOTOP je enostavna rešitev

By Knauf Insulation
Junij 25, 2018

Kupili ste starejšo hišo, na kateri pa je zaradi dotrajanosti nujno izvesti sanacijo strešne kritine. Mogoče celo že živite v njej. Ker je bila vaša hiša zgrajena leta 1989, je strešni sestav neustrezen in neučinkovit, saj ne omogoča zatesnjenega prezračevanja in toplotne izolativnosti. Torej morate nekaj ukreniti tudi v zvezi s tem, če želite izboljšati energetsko učinkovitost svojega doma. A ne belite si glave, Knaufovi strokovnjaki imajo za vas enostavno rešitev – sanacija ostrešja s ploščami TERMOTOP z zunanje strani.

Konstrukcija starih ostrešij praviloma ni skladna z novejšimi tehničnimi rešitvami. Zračnega kanala in sekundarne kritine ni, letve za kritino so v slabem stanju. Če je podstrešje izdelano, je med tramovi minimalna debelina izolacijske plasti. Stanje toplotne izolacije je slabo, parna zapora ni v funkciji. Tako stanje najdemo v večini še neobnovljenih strešnih konstrukcij starejših objektov. Večino individualnega stavbnega fonda smo v Sloveniji namreč zgradili med 60. in 90. leti prejšnjega stoletja. Gradbeni materiali takrat še niso omogočali t.i. zatesnjeno prezračevanih, toplotno izolativnih strešnih konstrukcij, zato so starejši strešni sestavi neustrezni in neučinkoviti.


Sanacija z zunanje strani


V podjetju Knauf Insulation vam v tem primeru priporočajo sanacijo strešne konstrukcije z zunanje strani. Tako ne bo treba rušiti notranjih opažev, kar je bistveno, če so ti kakovostni ali če v objektu bivamo. Z uporabo ustreznih materialov lahko vse potrebne sloje vgradimo iz zunanje strani, torej v okviru sanacije kritine.


Rešitve so relativno enostavne. Sanacija zahteva celovito prenovo in zamenjavo vseh materialov v gradbeno fizikalni funkciji. Potrebo po posegih v statiko in nosilnost ostrešja naj presodi strokovnjak.


Sicer pa lahko neodvisno od tega univerzalno svetujemo naslednje posege v konstrukcijo – gledano od notranjosti navzven:
•    zamenjavo oz. vgradnjo parne zapore ali ovire,
•    vgradnjo ustrezne debeline toplotne in požarne izolacije,
•    sekundarno kritino oz. paropropustno folijo,
•    letev za prezračevalni kanal,
•    letev za kritino in
•    novo kritino.

Najboljša opcija je zamenjava vseh obstoječih slojev, saj edino tako lahko korektno izvedemo prvi in zelo pomemben sloj, to je parna ovira (Knauf Insulation LDS 2 Silk), zatesnjena z lepilnimi trakovi (Soliplan in Solifit).


Izolacijo med špirovci nadomestimo z učinkovito stekleno volno (Knauf Insulation Unifit 035). S tem slojem toplotno in požarno rešujemo osnovno izolacijsko funkcijo ostrešja.

mansarda1.jpg

 

 

Slika:

Steklena volna knauf insulation Unifit – ECOSE z vezivi na naravni osnovi

S ploščami kamene volne TERMOTOP poskrbimo za toplotno in požarno izolacijo


Običajno je težava ta, da po zahtevah današnjega pravilnika o učinkoviti rabi energije in posledično zahtev za možna nepovratna sredstva, ki jih nudi Eko Sklad, tega sloja ni mogoče vgraditi v zadostni debelini. Zato toplotno in požarno izolacijo med špirovci nadgradimo s trdo izolacijo iz kamene volne – s ploščami TERMOTOP. Kamena volna visoke trdnosti z vsemi toplotno in požarno izolativnimi lastnostmi nudi odlično dodatno zaščito. Plošče namestimo neposredno preko špirovcev in se tako izognemo toplotnim mostovom in strehi zagotovimo visoko toplotno in požarno izolativno funkcijo. Paropropustne izolacijske plošče TERMOTOP v sestavi strešne konstrukcije zagotavljajo optimalno gradbeno fizikalno sestavo. V tem primeru praktično ni mogoče, da bi v konstrukciji prihajalo do problema navlaževanja. Istočasno v primeru večje poškodbe ali izrednega dogodka zagotovimo maksimalno hitrost sušenja možne vlage.

TERMOTOP preprečuje možnost širjenja požara tako z zunanje kot tudi z notranje strani. Požarna klasifikacija A1 in tališče nad 1000°C zagotavljata zaščito konstrukcije tudi v predpostavki polno razvitega požara. Skupaj z negorljivo izolacijo med ostrešjem in negorljivim opažem spodaj je streha požarno varna. Statična trdnost ostrešja in minimalen razvoj dimnih plinov zagotavljata možnost evakuacije in majhno ekološko škodo.


Pomemben sloj sestave je še paropropustna folija (sekundarna kritina), položena preko plošč TERMOTOP (Knauf Insulation LDS 0,04). Ta kakovostna folija ima visoke raztržne trdnosti, visoko paropropustnost, vodotesnost in ima že integriran samolepilni trak po dolžini role.

plosca.jpg

 

Slika: Plošče TERMOTOP

 

 

Primeri rešitev

V praksi se največkrat srečamo z dvema primeroma.

primer.jpg primer2.jpg

Skica 1 predstavlja edinstveno opcijo sanacije iz zgornje strani,

brez poseganja v bivalni prostor.

Skica 2 je opcija pri novogradnji oz. izdelavi podstrešja na novo.

Pri tej varianti bi bila možna tudi izpeljanka z vidnimi špirovci!

Kombinacije debelin, ki zadostijo zahtevam Eko sklada


TERMOTOP v aktualnih debelinah 8 cm, 10 cm ali 12 cm za priporočeno skupno vrednost toplotne izolativnosti, kombiniramo z osnovnim Unifit 035 izolacijskim filcem debeline 14 cm ali 16 cm.  V spodnji tabeli so prikazane kombinacije debelin, ki hkrati zadostijo zahtevam Eko sklada.

 priporočene kombinacije debelin

Unifit035 (λ=0,035W/mK)

14cm

16cm

14cm

16cm

14cm

16cm

TERMOTOP (λ=0,040W/mK)

8cm

8cm

10cm

10cm

12cm

12cm

skupna debelina

22cm

24cm

24cm

26cm

26cm

28cm

λ/d ≤0,18W/m2K

(zahteva Eko sklada)

0,17 W/m2K

0,15 W/m2K

0,15 W/m2K

0,14 W/m2K

0,14 W/m2K

0,13 W/m2K

Da hiša postane pravi dom, se morate v njej počutiti varno in udobno. Z zunanjo sanacijo ostrešja s ploščami TERMOTOP bo vaš dom toplotno in požarno varen.

 


Za dodatne informacije, tehnične specifikacije in svetovanje pri izbiri pravih izolacijskih materialov in načinih izvedbe se obrnite na našo tehnično informativno službo (04 5114 105 ali [email protected]). Z veseljem vam bomo pomagali.