Knauf Insulation Slovenija

KI Škofja Loka
CELOVITE IZOLACIJSKE REŠITVE

Smo največji slovenski proizvajalec izolacijskih materialov in med večjimi slovenskimi izvozniki. Podjetje je s svojo 60-letno tradicijo in hitro rastjo jamstvo za kvaliteto in razvoj. Razpolagamo s koncentracijo znanja, izkušenj in visoko strokovno usposobljenim in motiviranim kadrom.

Več kot 500 zaposlenih
na lokaciji Škofja Loka

164 mio EUR
prometa v letu 2021

120.000 ton proizvedene
kamene volne

Smo največji slovenski proizvajalec izolacijskih materialov in med večjimi slovenskimi izvozniki. Podjetje je s svojo 60-letno tradicijo in hitro rastjo jamstvo za kvaliteto in razvoj. Razpolagamo s koncentracijo znanja, izkušenj in visoko strokovno usposobljenim in motiviranim kadrom.

V zadnjih 10 letih je tako korporacija v Slovenijo postavila sedež razvoja in inženiringa za proizvodnjo kamene volne ter komercialne organizacije za OEM (industrijske izolacije), tehnične rešitve, zelene rešitve in KI analitiko pod skupnim imenom System Division. V Škofji Loki je tudi sedež gradbeniške komercialne organizacije za regijo. Imamo obilo izkušenj pri proizvodnji in uporabi izolacijskega materiala iz kamene volne za različne namene – od gradbeništva, energetike, do industrije, ladjedelništva in zelenih rešitev. S preko 380 zaposlenimi v škofjeloški enoti Knauf Insulation proizvedemo več kot 100.000 t izolacije iz kamene volne. Ponudbi izolacijskih materialov smo dodali tudi stekleno volno nove generacije z vezivi na bio osnovi (ECOSE Technology). Smo največji proizvodni obrat v skupini in prvi z implementirano novo napredno inovativno proizvodno tehnologijo, ki nadomešča okoljsko manj ugoden koks s čistejšim plinskim energentom.

Podjetje Knauf Insulation je bilo v Sloveniji registrirano v letu 2007, ko je družinsko podjetje Knauf v procesu širitve svoje izolacijske divizije v letu 2006 prevzelo tudi škofjeloškega proizvajalca izolacij iz kamene volne.

Dobro organiziranost in pozitivno naravnanost do okolja in zaposlenih potrjujejo tudi pridobljeni certifikati ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 in ISO 45001 zdravstveno neoporečnost in biorazgradljivost potrjujeta certifikata RAL in EUCEB, kvaliteto izdelkov pa pridobljeni certifikati CE. Naši izdelki in rešitve izkazujejo svoj okoljski odtis z Okoljskimi deklaracijami proizvodov (EPD).

Uspešnost poslovanja nenehno nadgrajujemo z novimi razvojnimi impulzi ter še naprej posebno pozornost posvečamo zaposlenim ter skrbi za naše naravno in družbeno okolje.

Osebna izkaznica

Naziv Knauf Insulation, d.o.o., Škofja Loka
Naslov Trata 32, 4220 Škofja Loka, Slovenija
Vpis Okrožno sodišče v Kranju
Osnovni kapital 5.000.000,00 EUR
Matična številka 5591503000
Davčna številka SI62912488
Telefon 04 5114 000
Telefax 04 5114 194
E-naslov [email protected]

Politika Knauf Insulation

Biti najboljši na področju izolacijskih material, to je naša vizija. Pri tem dajemo velik poudarek aktivnostim za varstvo pri delu in zdravju zaposlenih, obvladovanju vplivov na okolje, vodenju kakovosti in rabi energije.

Integriran sistem vodenja teh mednarodnih ISO standardov opisuje Politika Knauf Insulation in z njo so povezani vsi naši cilji, ki vodijo v stalno izboljševanje delovanja.

Cilji in aktivnosti obvladovanja vplivov na okolje so povezani z določbami Zakona o varstvu okolja. Le te so za naše podjetje povzete v določbah v Okoljevarstvenega dovoljenja, ki smo ga med prvimi v Sloveniji pridobili v letu 2007. Vsaka naša sprememba v procesu je usklajena z ministrstvom in z določbami v novih verzijah okoljevarstvenega dovoljenja.

Odgovornost podjetja za zaposlene, v podjetju Knauf Insulation, se izraža v večih aktivnosti, med katerimi je tudi Promocija zdravja. Z njo se navezujemo tudi na določbe iz Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

Delavci imajo možnost posebnih zdravniških pregledov, vključenost v preventivna cepljenja, bivanja v počitniških enotah podjetja, planinskih izletov, druženja družin zaposlenih in drugo.

REACH

Knauf Insulation je pri ECHA (European Chemicals Agency) skladno z  zakonodajo Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH); Regulation (EC) No 1907/2006 – REACH Article 33,registriral mineralna vlakna, registracijska številka EC 926-099-9.