Menschlichkeit
Človečnost
 • Ravnamo družbeno odgovorno
 • V podjetju Knauf Insulation imamo aktivno vlogo zaposleni
 • Gradimo skupnost, ki je vključena v podjetje Knauf Insulation
 • Drug do drugega smo pošteni in spoštljivi
Partnerstvo
 • Prevzemamo odgovornost in sami sprejemamo odločitve
 • Spodbujamo razvijanje novih idej
 • Gradimo in ohranjamo medsebojno zaupanje in zvestobo
 • Delujemo kot ena sama ekipa
PARTNERSHIP
COMMITMENT
Predanost
 • Uživamo v prizadevanjih, da bi bili najboljši
 • Skrbimo za rast in razvoj naših ljudi
 • Vedno se potrudimo in naredimo "korak več"
 • Spodbujamo ljudi, da prevzamejo odgovornost za svoja dejanja
Podjetnost
 • Razmišljamo in delujemo "izven ustaljenih okvirjev"
 • Spodbujamo spremembe in inovativnost
 • Smo pragmatični in tvegamo premišljeno
 • Smo samoiniciativni in usmerjeni v doseganje rezultatov
ENTREPRENEURSHIP