Pogoji uporabe - KI Energijski Kalkulator - Slovenija

Pogoji uporabe - KI Energijski Kalkulator - Slovenija

Spletno mesto https://www.knaufinsulation.si (v nadaljnjem besedilu: spletno mesto) upravlja Knauf Insulation d.o.o. Škofja Loka, medtem ko aplikacijo KI Energijski Kalkulator (v nadaljnjem besedilu: spletna aplikacija, KI Kalkulator), ki je implementirana na tem spletnem mestu in ki z dostopom do te spletne strani samodejno dostopate, upravlja Knauf Insulation d.o.o. Škofja Loka in razvijalci spletnih aplikacij, ki so razvili spletno aplikacijo.

Vaš dostop do tega spletnega mesta in spletne aplikacije pomeni, da uporabljate to spletno mesto in spletno aplikacijo ter zato ob dostopu sprejemate te pogoje uporabe, kot tudi, da se strinjate, da vas zavezujejo določbe teh pogojev uporabe in da (privolitev) izrazite s samim pristopom.

En ali kratek vstop na spletno mesto in spletno aplikacijo pomeni, da spletno mesto in spletno aplikacijo že uporabljate ter da so ne glede na obseg in trajanje uporabe določbe teh pogojev uporabe v veljavi in se uporabljajo.

Če ne sprejemate teh pogojev uporabe, takoj zapustite spletno mesto in spletno aplikacijo.

Področje uporabe

Ti pogoji uporabe se uporabljajo v vseh jurisdikcijah, v katerih se uporabljajo, in jih je treba razlagati tako, da v skladu s predpisi katere koli jurisdikcije dosežejo najvišjo stopnjo namena, izraženo v njih.

Vaše pravice kot uporabnika

Knauf Insulation d.o.o., Škofja Loka in razvijalci spletne aplikacije dajejo uporabnikom spletne aplikacije trenutno (omejen čas uporabe), osebno, neizključno in neprenosljivo pravico do uporabe spletne aplikacije brez obveznosti finančnega nadomestila za uporabo, pri čemer ohranijo vse intelektualne lastninske pravice v spletni aplikaciji, ki v celoti pripada razvijalcem spletne aplikacije in Knauf Insulation.

Skrbimo za vaše podatke. Če želite izvedeti več o tem, kako ravnamo z vašimi osebnimi podatki, obiščite Pravilnik o zasebnosti.

Naše pravice ter vaše omejitve in prepovedi

Vse pravice do spletne aplikacije si pridržujejo razvijalci spletne aplikacije in Knauf Insulation d.o.o., vključno, vendar neomejeno na pravice intelektualne lastnine, s posebnim poudarkom na avtorskih pravicah.

Kot uporabnik ne smete kopirati, spreminjati, komercialno izkoriščati, ustvarjati izpeljanih del, izvajati obratnega inženiringa in dekompilacije ali na kakršen koli drug način poskušati izvleči izvorne kode spletne aplikacije ali njenega dela.

To spletno mesto in spletno aplikacijo ste dolžni uporabljati v skladu z veljavnimi predpisi.

Če menite, da vaše spletno mesto in/ali spletna aplikacija ogroža vaše pravice intelektualne lastnine, se obrnite na nas na [email protected], in storite enako, če opazite, da se naše pravice intelektualne lastnine neupravičeno uporabljajo in/ali ogrožajo.

Omejitev odgovornosti in zavrnitev odgovornosti za spletno mesto in spletno aplikacijo

Uporabnike obveščamo, da je kakovost spletnega mesta in spletne aplikacije lahko odvisna od več dejavnikov, na katere imetnik pravic ne more vplivati, in sicer od nastavitev lokalnega računalniškega omrežja, ponudnika gostovanja, obstoja in kakovosti internetne povezave in podobno.

Ne moremo jamčiti, da bodo spletna stran in spletna aplikacija delovali s polno zmogljivostjo in enako, če jih uporabljajo različni uporabniki, zavračamo odgovornosti za zamude, začasno ali trajno nedostopnost in pomanjkanje kontinuitete pri delu.

Obveščamo vas zlasti, da so imetniki pravic spletnega mesta in spletne aplikacije izvedli zadostne in potrebne ukrepe za zaščito uporabnikov pred tveganji, ki lahko nastanejo zaradi uporabe te spletne strani in spletne aplikacije ter da pravilnost te spletne strani in spletne aplikacije ni v celoti odvisna od imetnika avtorskih pravic.

Imetniki pravic na tem spletnem mestu in v spletni aplikaciji izrecno zavračajo odgovornost za kakršno koli škodo, ki bi lahko nastala zaradi dejanj tretjih oseb (vključno, vendar ne omejeno na, hekerske napade in dejavnosti samih uporabnikov).

To spletno mesto in spletno aplikacijo uporabljate na lastno tveganje in odgovornost ter z njihovo uporabo v celoti sprejemate tveganje izgube ali škode, ki bi lahko nastala med ali po uporabi, vključno z izgubo podatkov iz vaših naprav, vendar ne omejeno nanje.

Ne jamčimo za noben vidik delovanja spletnega mesta in spletne aplikacije.

Izrecno zavračamo odgovornosti za vse tehnične in/ali vsebinske napake, ki bi lahko obstajale na spletnem mestu in v spletni aplikaciji.

Če imetniki pravic spletne aplikacije uporabnikom ponujajo nadgrajeno, posodobljeno ali novo različico spletne aplikacije, je uporabnik izključno odgovoren za vse neobstoječe, zmanjšane ali bistveno zmanjšane funkcionalnosti stare ali prejšnje različice spletne aplikacije.

Zavrnitev odgovornosti za spletno aplikacijo KI Kalkulator

KI Kalkulator je bil razvit v skladu z veljavnimi standardi in uveljavljeno metodologijo za izračun energijskih kazalnikov.

Izračun je bil narejen in temelji na povprečnih cenah energije v Sloveniji v 2020.

Natančnost končnega rezultata izračuna je odvisna od točnosti podatkov, ki jih vnese uporabnik.

Dobljenega rezultata v nobenem primeru ne moremo šteti za uradni dokument (kot je na primer energetska izkaznica objekta).

Ob upoštevanju vsega navedenega imetniki pravic spletne aplikacije ne morejo biti odgovorni za napake in napačne končne rezultate izračunov, zato izrecno zavračajo odgovornost za kakršno koli škodo, ki bi lahko nastala zaradi premalo natančnega ali napačnega rezultata izračuna.

Zavrnitev odgovornosti za ponudbo iz KI Kalkulatorja

Ponudba, prejeta kot končni rezultat uporabe spletne aplikacije, je informativne narave. Cene za posamezne pozicije in skupna cena, pridobljena v ponudbi, se med drugim izračunajo na podlagi površine, ki ste jo vnesli v kalkulator.

Takšne ponudbe v nobenem primeru ni mogoče šteti za veljavno na prodajnih mestih, ki imajo v ponudbi izdelke Knauf Insulation.

Izrecno zavračamo odgovornost za kakršno koli škodo, ki bi lahko nastala uporabnikom na podlagi informativne ponudbe, pridobljene z uporabo spletne aplikacije.

Za natančne cene in podrobno ponudbo se obrnite na enega od pooblaščenih prodajnih mest Knauf Insulation v Sloveniji ali na [email protected].

Za izračun zahtevanih količin za vaš objekt se obrnite na strokovnjaka – izvajalca.

Spremembe in posodobitve pogojev uporabe

Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo ali posodobimo te pogoje uporabe, da bi bili v skladu z veljavnimi predpisi, kakor tudi z vsemi novimi ali posodobljenimi različicami spletnega mesta in/ali spletne aplikacije ali jih na kakršen koli drug način izboljšamo.

Vsak nov dostop do spletnega mesta in spletne aplikacije bo pomenil skladnost s spremenjenimi  pogoji uporabe.

Škofja Loka, 14.10.21