Prihranki - eno in večstanovanjski objekti

enostanovanja hisa

INDIVIDUALNI OBJEKTI

Prihranki pri porabi energije za ogrevanje in hlajenje, doseženi z izolacijo fasade, so običajno med 30 in 36%, v določenih primerih tudi do 40%. Prihranki, doseženi z izolacijo mansarde pa so do 20%.

Pri tem izoliramo v bivalni mansardi poševno streho, v nebivalni mansardi pa bomo tudi s polaganjem izolacije na zadnjo ploščo dosegli do 20% prihranek.

primer_1_2.jpg

 

VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

Slovenija razpolaga z izjemnim fondom večstavnovanjskih stavb, med katerimi jih je preko 80% potrebnih energetske sanacije. Izolacija fasade je med prvimi nujnimi ukrepi. Energetske sanacije večstanovanjskih stavb so postale posebno aktualne zdaj, ko se spremlja poraba energije v posameznem stanovanju in tako se lastniki stanovanj vse pogosteje srečujejo z vprašanjem, kako porabo energije zmanjšati.

vecstanovanjski objekt

NA POTEZI UPRAVITELJI IN STANOVALCI

Upravitelji večstanovanjskih stavb naj bi skupaj z lastniki stanovanj pristopili k sanacijskim ukrepom. Tako je smiselno že tako dotrajano fasado ob sanaciji ustrezno izolirati. Prihranki, ki jih s takim ukrepom dosežemo, so lahko do 35% zmanjšanje porabe energije za ogrevanje. Seveda pa je nujno, da so ukrepi izvedeni tehnično strokovno in v skladu s predpisano zakonodajo. Le v slučaju upoštevanja vseh pravil stroke se namreč lahko pričakuje predvidena življenjska in vračilna doba izvedenih del.

IZBIRA IZOLACIJE

Pri izbiri izolacijskega materiala za izolacijo fasade večstanovanjske stavbe se je potrebno v prvi vrsti vprašati ali želimo požarno varen in bivalno ugoden objekt. Delno nam na to vprašanje odgovori že zakonodaja, ki za objekte višine od 10 - 22 m predvideva uporabo negorljivih požarno varnih pasov na fasadah, za objekte nad 22 m pa uporabo negorljivih izolacijskih materialov v celoti. V praksi to pomeni, da je najenostavneje objekte nad 10 m obleči v požarno varno izolacijo saj na ta način izpolnemo vse zahteve tehnične smernice Požarna varnost v stavbah. Rešitev je v tem primeru uporaba izolacije iz kamene volne, ki je visoko toplotno izolativna, negorljiva (razred A1) in hkrati visoko paropropustna, kar izboljša bivalne pogoje v objektu.

Pri energetskih prenovah večstanovanjskih objektov ne smemo zanemariti tudi izolacije strehe in kleti, kjer se prav tako skrivajo veliki potenciali za prihranke.

FINANCIRANJE PRENOV

Po dosedanjih izkušnjah se stanovalci najpogosteje odločajo za kombinacijo sredstev iz povečanih rezervnih skladov ter državnih subvencij Eko Sklada.  V nekaterih primerih tem sredstvom dodajo še kratkoročne bančne kredite, ki jih nekatere slovenske banke že nudijo v obliki posebnih prilagojenih ugodnih kreditov.