Prosta delovna mesta

RAZPISANA DELOVNA MESTA

Knauf Insulation je eno izmed najbolj cenjenih in prodornih svetovnih podjetij na področju izolacijskih materialov. Podjetje je proizvajalec izolacij s široko paleto izolacijskih proizvodov, s katerimi zadovoljujemo vse večje potrebe po energetski učinkovitosti in akustičnih lastnostih v novih in obstoječih stanovanjskih hišah, gospodarskih zgradbah in industrijskih aplikacijah.

Trenutno razpisana delovna mesta:
 

INŽENIR ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU MODELIRANJA (M/Ž)

VOZNIK VILIČARJA - ODPREMNIK

ŠTIPENDIJE za področje elektrotehnika, mehatronika in programiranja za šolsko leto 2021/2022

 

INŽENIR ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU MODELIRANJA (M/Ž)

Od kandidata pričakujemo naravoslovno izobrazbo 7. stopnje (kemija, fizika, tehnologija materialov, matematika, ipd.), z znanjem in sposobnostmi za izvajanje poskusov za ocenjevanje industrijskih procesov. Pričakujemo, da imate vsaj 5 let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih, ste samoiniciativni, sposobni reševanja problemov in znate obvladovati svoj čas. Prednost so izkušnje na področju projektnega vodenja, z razvojem in optimizacijo procesov in poznavanje statističnih programskih orodij.

Glavna naloga delovnega mesta postati glavni strokovnjak za uporabo naprednih orodij merjenja procesa razvlaknjenja (vizualnih, termičnih, mehanskih itd.), ki bo v celoti prevzel odgovornost za njihovo uporabo in vzdrževanje.


Glavne odgovornosti delovnega mesta:

 • Načrtovanje in izvedba poskusov ter opreme za razvlaknjenje za potrjevanje različnih parametričnih modelov CFD in preskušanje optimizacije modelov
 • Zagotavljanje praktične validacije modeliranja in opravljanje preskusov za razvoj razvlaknjevanja
 • Optimiziranje obstoječih procesov razvlaknjenja v sodelovanju s strokovnjaki za razvlaknjenje v segmentih GMW in RMW.
 • Podpora razvoju tehnologij naslednje generacije za proizvodnjo steklenih vlaken
 • Sodelovanje z notranjimi in zunanjimi strokovnjaki (znanstveniki s področja izdelave stekla, strokovnjaki za modeliranje s parametričnim modelom CFD in strokovnjaki za procese) za boljši opis fizikalnih in fenomenoloških vidikov razvlaknjevanja taline.

Delovno mesto je v Škofji Loki, z občasnimi službenimi potmi v tujino.

Knauf Insulation je družinsko podjetje v katerem verjamemo, da je prihodnost podjetja odvisna od talentiranih in visoko motiviranih sodelavcev.  Novemu sodelavcu nudimo zahtevno, izzivov polno delo na projektih v mednarodnem okolju, kjer boste imeli možnost razvijati oblikovanje opreme in postopkov naslednje generacije, da bi dosegli cilje podjetja glede ničelne stopnje neto emisij toplogrednih plinov, z najnovejšo analitično opremo in programsko opremo za obdelavo podatkov in sodelovanjem z zunanjimi strokovnjaki iz industrije in akademske sfere.
Pogodbo bomo sklenili za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.

Vašo ponudbo (v slovenskem in angleškem jeziku)  pričakujemo do 21.01.2022 na elektronskem naslovu razpis@knaufinsulation.com s pripisom »razpis Inženir modeliranja«.

Več informacij vam bomo z veseljem posredovali na številki 040 394 140.

 

VOZNIK VILIČARJA - ODPREMNIK

Glavne delovne naloge:

 • Nakladanje in razkladanje izdelkov, polizdelkov in repromateriala na in iz transportnih sredstev.
 • Opravljanje  prevozov izdelkov  z odvzemnih na odlagalna mesta.
 • Opravljanje  prevozov  palet,  repromateriala,  delovnih  pripomočkov  in  drugega  podogovoru z nadrejenim.  
 • Odgovarja za količinsko in kvalitetno odpremo skladno z nalogom za naklad.
 • Posreduje potrebne podatke za izdelavo odpremne dokumentacije.
 • Opozarja na poškodovan oz. nepravilno skladiščen material in ga po potrebi izloči oz. opozori nadrejene.
 • Skrbi za čim boljšo organizacijo, optimalen izkoristek časa in skladiščnega prostora skladno z dogovorjeno organizacijo dela v skladišču.
 • Opravljanje  čiščenja,  dnevnega  vzdrževanja  viličarja,  vodenje  evidence  o  stanju viličarja in porabi plina.
 • Skrbi za red in čistočo v skladišču in na nakladalnih mestih.
 • Dosledno upoštevanje varnostnih predpisov in navodil za varno delo.
 • Opravlja tudi druga dela po dogovoru s predpostavljenim za katera je delavec strokovno in fizično sposoben.

 
Od kandidata pričakujemo:

 • Najmanj poklicno stopnjo izobrazbe.  
 • Vsaj 1 leto ustreznih delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih.
 • Samoiniciativnost  in sposobnost dela v timu.
 • Znanje jezikov: slovenski jezik in zaželeno osnovno znanje angleškega jezika.
 • Željo po dodatnem učenju in napredovanju ter visoka motiviranost.
 • Izpit za voznika viličarja.
 • Osnovno računalniško pismenost.  


Kaj nudimo:
Pogodbo bomo sklenili za določen čas, za nadomeščanje sodelavca.  Delovno mesto je v Škofji Loki. Delo poteka v dveh izmenah.  
 
Vašo ponudbo pričakujemo na elektronski naslov: razpis@knaufinsulation.com ali na naslovu: Knauf Insulation, d.o.o., Škofja Loka, kadrovska služba, Trata 32, 4220 Škofja Loka, s pripisom »razpis voznik viličarja - odpremnik«.

Več informacij vam bomo z veseljem posredovali na številki 04 5114 126.
 

Knauf Insulation, d.o.o., Škofja Loka, RAPISUJE KADROVSKE ŠTIPENDIJE za področje elektrotehnika, mehatronika in programiranja za šolsko leto 2021/2022.