Prosta delovna mesta

RAZPISANA DELOVNA MESTA

 

Knauf Insulation je eno izmed najbolj cenjenih in prodornih svetovnih podjetij na področju izolacijskih materialov. Podjetje je proizvajalec izolacij s široko paleto izolacijskih proizvodov, s katerimi zadovoljujemo vse večje potrebe po energetski učinkovitosti in akustičnih lastnostih v novih in obstoječih stanovanjskih hišah, gospodarskih zgradbah in industrijskih aplikacijah.

INŽENIR ZA AVTOMATIZACIJO PROCESOV

Naloge delovnega mesta bodo zajemale:

 • Razvoj in določanje operativnih konceptov.
 • Razvoj in določanje zaslonskih prikazov v SCADI.
 • Razvoj in določanje internega operativnega omrežja.
 • Razvoj in vzdrževanje obstoječih tehničnih standardov in praks v oddelku in po potrebi posodabljanje dokumentov s smernicami.
 • Priprava in preverjanje specifikacij za področja uporabe in tehnične zahteve z namenom vodenja načrtovanja električnih sistemov.
 • Vzdrževanje stikov z zunanjimi proizvajalci z namenom omogočanja načrtovanja in spremljanja razvoja novih tehnologij.
 • Ocenjevanje razpisnih pogojev in priprava primerjav ponudb za različna področja uporabe.
 • Ocenjevanje izvedenih del znotraj posameznih projektov (programska oprema, operativni priročniki).
 • Arhiviranje tehničnih podatkov projektov, risb, programske opreme in z njimi povezanih seznamov referenc.
 • Vodenje dobaviteljev in njihovega obsega z vidika avtomatizacije procesov.
 • Nudenje podpore tovarnam pri reševanju težav na področju avtomatizacije.
 • Dokončno izboljšanje sistemov nadzora za celotno proizvodno linijo v določenem časovnem obdobju in s tem odpravljanje vrzeli med procesom in logiko nadzora.
 • Nadzor nad občutljivo opremo in s tem preprečevanje zastojev na liniji.
 • Občasna potovanja v domačem in mednarodnem okolju (max. 30% delovnega časa).
 • V času montaže opreme bo potrebna 100-odstotna prisotnost v tovarni, kjer bo potekala montaža, in sicer  za čas 1 do 2 mesecev.

Od kandidatov pričakujemo:

 • Visoka strokovna izobrazba na področju inženiringa avtomatizacije procesov
 • Vsaj 5 let izkušenj na podobnem delovnem mestu
 • Tekoče pisno in ustno sporazumevanje v angleškem jeziku, s poudarkom na pisnem znanju. Znanje drugega evropskega jezika (nemščina, francoščina) pomeni dodatno prednost
 • Izkušnje s programsko opremo MS Project in obvladovanje dela s programi MS Office
 • Visoka sposobnost prilagajanja novim okoljem in fleksibilnost
 • Usmerjenost k ciljem

Kaj nudimo

Novemu sodelavcu nudimo zahtevno, izzivov polno delo v mednarodnem okolju, stimulativno plačilo za delo ter možnost nadaljnjega poklicnega in osebnega razvoja.

Pogodbo bomo sklenili za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim obdobjem.

Vašo ponudbo (v slovenskem in angleškem jeziku) pričakujemo do 22.11.2020 na naslovu:

Knauf Insulation, d.o.o., Škofja Loka, kadrovska služba, Trata 32, 4220 Škofja Loka, s pripisom »Inženir za avtomatizacijo procesov« oziroma na elektronski naslov: razpis@knaufinsulation.com.


Več informacij vam bomo z veseljem posredovali na številki 04 5114 138.

Datum objave: 28.10.2020

 

PODATKOVNI INŽENIR M/Ž

Novi sodelavec bo tesno sodeloval s podatkovnimi analitiki, programerji in podatkovnimi inženirji na področju načrtovanja, izvajanja in vzdrževanja podatkovnih tokov. Razvijal, implementiral in podpiral bo sisteme, osredotočene na izboljšanje zanesljivosti učinkovitosti in kakovosti podatkov. Odkrival bo priložnosti za pridobivanje podatkov in hkrati zagotavljal, da bo podatkovna arhitektura izpolnjevala zahteve poslovne enote.

Od kandidata pričakujemo:

 • Izobrazba: Dodiplomski študij tehnične smeri, zaželena je višja stopnja izobrazbe
 • Pretekle izkušnje: Najmanj dve (2) leti tehničnih izkušenj v podatkovnem inženiringu, DBA ali ETL

Potrebno znanje, veščine ali sposobnosti:

 • Obvladovanje programskega jezika Python in SQL
 • Razumevanje načel RDBMS in dimenzijskega modeliranja
 • Poznavanje ETL procesov
 • Sposobnost aktivnega poslušanja
 • Organizacijske sposobnosti
 • Sposobnost prevzemanja več odgovornosti v dinamičnem okolju s hitrimi spremembami
 • Sposobnost učinkovitega komuniciranja znotraj oddelka in na ravni celotne organizacije
 • Obvladovanje tehnik komunikacije in predstavitev
 • Sposobnost sprejemanja hitrih in temeljitih odločitev, ki bodo pozitivno vplivale na organizacijo
 • Zmožnost izpolnjevanja nalog v postavljenih rokih, obvladovanja sprememb prioritet

Zaželene veščine:

 • Izkušnje v računalniških okoljih v oblaku
 • Izkušnje z razporejevalnikom opravil (Prefect ali Airflow)
 • Poznavanje specifičnih Python knjižnic: pandas, dask, prefect
 • Znanje skriptnega jezika Bash
 • Upravljanje različic kode (git)
 • Zanimanje za odprto kodno programsko opremo
 • Odlično znanje angleškega jezika
 • Pripravljenost in sposobnost za potovanja, 15 % delovnega časa.

Pogodbo bomo sklenili za nedoločen čas s 6 mesečno poskusno dobo.

Vašo ponudbo (v slovenskem in angleškem jeziku) pričakujemo do 31.10.2020 na elektronskem naslovu: razpis@knaufinsulation.com, s pripisom »Podatkovni inženir«

Datum objave: 01.10.2020

 

KI EMEA RMW CONTINUOUS IMPROVEMENT MANAGER

Namen funkcije

Vodenje razvoja procesa stalnih izboljšav (Continuous Improvement) v vseh aktivnostih delovanja podjetja. Primarna osredotočenost na področje izboljšav učinkovitosti delovanja tovarn v skupini. Po potrebi zagotoviti strokovno podporo proizvodnim obratom za izboljšanje rezultatov, ki temelji na poslovnih potrebah. Zagotavljanje, da dejavnosti Continuous Improvement podpirajo vključenost in opolnomočenje zaposlenih. Poleg facilitiranja aktivnosti za izboljšanje ekip, vsi ukrepi zagotavljajo namenska usposabljanja, ki zagotavljajo izboljšanje sposobnosti ekip, ko gre za razvojne in procesne veščine.
Vse odgovornosti in naloge vključujejo glavne vrednote podjetja človečnost, partnerstvo, predanost in podjetništvo.

Glavne naloge delovnega mesta bodo zajemale:

 • Pomoč pri oblikovanju Continuous Improvement strategije
 • Opredelitev področij izboljšav
 • Koordinacija izvajanja celotnega Continuous Improvement načrta za vsa podjetja v skupini kamene volne
 • Pripraviti in facilitirati Continuous Improvement organizacijski odbor (na regijskem in lokalnem nivoju)
 • Continuous Improvement poročanje na ravni regije in skupine
 • Upravljanje in izvajanje ocenjevalnega načrta v regiji
 • Zagotavljanje strokovnega znanja in podporo vodjam in ekipam
 • Facilitirati Continuous Improvement delavnice (na regijskem in lokalnem nivoju)
 • Razvoj spretnosti in avtonomije lokalnih Continuous Improvement vodij
 • Razvoj, upravljanje in deljenje nabora standardov, predlogov, okvirjev in orodji
 • Organiziranje merila uspešnosti
 • Upravljati Continuous Improvement komunikacijski načrt znotraj regije
 • Učinkovito upravljanje s spremembami
 • Izvajanje in spremljanje standardov procesov v proizvodnih obratih
 • Posebni projekti za zadovoljitev poslovnih potreb, dogovorjeni na ravni regije/skupine

Pričakovane izkušnje in spretnosti:

 • Najmanj VI./2 stopnja tehnične ali ekonomske smeri
 • Najmanj dve leti dokazljivih izkušenj z vodenjem procesa izboljšav v proizvodnem podjetju
 • Minimalno 2-3 leta izkušenj v mednarodnem podjetju
 • Dobro ustno in pisno znanje angleščine
 • Usposobljenost v metodi stalnih izboljšav – enakovredno certifikatu »Six Sigma Green / Black Belt«
 • Poznavanje in uporaba digitalnih in ostalih orodij, ki podpirajo Continuous Improvement aktivnosti
 • Poznavanje sodobnih industrijskih standardov
 • Vodstvene izkušnje ali izrazite vodstvene sposobnosti
 • Izkušnje vključevanja zaposlenih v izboljšanje procesov - delavnice, razvojne ekipe, motivacijski način vodenja
 • Želja in prizadevanje za nenehne izboljšave
 • Sposobnost dela v timu

Ponujamo:

 • Pogodbo za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev
 • Konkurenčno plačilo
 • Delo v mednarodnem okolju z možnostjo kariernega razvoja

Prijave (v angleškem jeziku) sprejemamo na mail razpis.razpis@knaufinsulation.com, ali v kadrovsko službo (kadrovski nabiralnik) do 31.10.2020

Za dodatna vprašanja smo na voljo na tel. številki 04 511 41 62.

Datum objave: 17.08.2020

 

STROKOVNI SODELAVEC ZA KONTROLING TOVARNE M/Ž

Naloge delovnega mesta bodo zajemale:

 • Zbiranje, nadziranje, konsolidiranje in analiziranje finančnih poročil (mesečna poročila, plan, napovedi) s področij prodaje, proizvodnje, poslovanja in nabave na ravni obrata/lokacije.
 • Pripravljanje konsolidiranih finančnih poročil, analiz, simulacije in ocene tveganj za vodstvo.
 • Sodelovanje pri pripravi letnih in večletnih poslovnih načrtov družbe za potrebe uprave in nadrejenih družb.
 • Sodelovanje pri pripravi in koordinaciji kontrolinških mesečnih poročil povezanih s poslovanjem družbe.
 • Sodelovanje v postopku mesečnega zaključka (MFG, OPEX, P/L).
 • Nadzorovanje proizvodnih stroškov družbe in s tem povezana kontrolinška poročanja (MFG, PIP's).
 • Odgovornost za poročanje v TM1.
 • Analiziranje odmikov uresničenega od načrtovanega in iskanje vzrokov za odmike, njihovih posledic ter predlaganje ustreznih ukrepov za družbo.
 • Priprava izračunov ter nadzornih in analitičnih poročil o poslovni uspešnosti posameznih organizacijskih enot ter posameznih področij.

Od kandidata pričakujemo:

 • VI. stopnjo izobrazbe (ekonomska ali druga ustrezna finančno-računovodska smer).
 • Vsaj 5 let delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu.
 • Napredno poznavanje orodja Excel in obvladovanje ostalih orodij MS Office.
 • Pogoj je znanje angleškega jezika; poznavanje nemškega jezika je prednost.
 • Poznavanje programa SAP je pogoj.
 • Natančnost in občutek za številke.
 • Usmerjenost k skupnim ciljem.
 • Željo po dodatnem učenju in napredovanju.
 • Komunikativnost in sposobnost za timsko delo.

Nudimo:
Novemu sodelavcu nudimo pogodbo za nedoločen čas s poskusnim delom, delo v mednarodnem okolju, stimulativno plačilo za delo ter možnost nadaljnjega poklicnega in osebnega razvoja.

Vašo ponudbo pričakujemo do 31.10.2020 na naslovu:

Knauf Insulation, d.o.o., Škofja Loka, kadrovska služba, Trata 32, 4220 Škofja Loka, s pripisom »Strokovni sodelavec za kontroling tovarne« oziroma na elektronski naslov: razpis@knaufinsulation.com, Zadeva: Strokovni sodelavec za kontroling tovarne.
Več informacij vam bomo z veseljem posredovali na številki 04 5114 162.

Datum objave: 09.09.2020