Prosta delovna mesta

RAZPISANA DELOVNA MESTA

 

Knauf Insulation je eno izmed najbolj cenjenih in prodornih svetovnih podjetij na področju izolacijskih materialov. Podjetje je proizvajalec izolacij s široko paleto izolacijskih proizvodov, s katerimi zadovoljujemo vse večje potrebe po energetski učinkovitosti in akustičnih lastnostih v novih in obstoječih stanovanjskih hišah, gospodarskih zgradbah in industrijskih aplikacijah.

VAS ZANIMA DELOVNO MESTO REGIJSKEGA DIREKTORJA OSKRBOVALNE VERIGE DIVIZIJE SISTEMI V PODJETJU KNAUF INSULATION?


Poslovna enota Divizija Sistemi je dejavna po vsem svetu, pokriva segment OEM in segment tehničnih aplikacij ter ima v tej fazi ekipi v Sloveniji in na Hrvaškem.
Regijski direktor oskrbovalne verige vodi in upravlja oskrbovalno verigo poslovne enote divizije Sistemi v podjetju Knauf Insulation, operativno poroča generalnemu direktorju divizije Sistemi, funkcionalno pa odgovarja direktorju globalne oskrbovalne verige Skupine Knauf Insulation. Njegove glavne naloge in odgovornost:

 • razvija strategijo regije v skladu s politiko skupine Knauf Insulation;
 • vodi in razvija postopke oskrbovalne verige v sodelovanju s ključnimi notranjimi in zunanjimi deležniki, da zagotovi optimalno raven storitev za kupce;
 • zagotavlja izmenjavo najboljših praks znotraj regije;
 • spremlja ključne kazalnike uspešnosti in tako zagotavlja postopek sprejemanja odločitev za doseganje naših kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih ciljev.

Ključne odgovornosti:

 • razvija strategijo in cilje oskrbovalne verige s ciljem čim bolj povečati zadovoljstvo strank z optimalnimi stroški storitev;
 • vodi funkcijo oskrbovalne verige v poslovni enoti: nabava, logistika, storitve za stranke, skladiščenje, načrtovanje proizvodnje in vodenje portfelja izdelkov (uvajanje novih izdelkov na trg in ravnanje z izdelki ob koncu življenjske dobe);
 • vodi dejavnosti regionalnega načrtovanja povpraševanja v sodelovanju s prodajo in marketingom;
 • vodi fino načrtovanje proizvodnje“ (1-4 tedne vnaprej) in načrtovanje proizvodnje za srednjeročno obdobje (5-12 tednov) v sodelovanju z glavnim odgovornim planerjem proizvodnje skupine KI;
 • podpira glavnega odgovornega planerja proizvodnje zaradi zagotavljanja pravilnega tekočega načrtovanja proizvodnje;
 • pripravlja letne plane oskrbovalne verige in spremlja njihovo doseganje;
 • meri uspešnost s ključnimi kazalniki uspešnosti in zagotavlja redno poročanje diviziji Sistemi in centrali KI;
 • upravlja finančna sredstva: stroške prevozov, vrednost zalog, odpise, obveznosti dobaviteljev, splošne upravne stroške;
 • pogaja se o lokalnih dobavah in storitvah ter usklajuje obnavljanje zalog surovin;
 • spodbuja nenehne izboljšave v dobavni verigi;
 • odgovoren je za razvoj oddelka oskrbovalne verige ter za osebni in poklicni razvoj zaposlenih;
 • deluje v skladu z zahtevami glede zdravja, varnosti, okolja, energije in kakovosti, ki jih določajo interni predpisi in veljavna zakonodaja.

Izobraževanje in izkušnje:

 • pogoj je diploma iz tehničnih področij ali ekonomije (naravoslovne smeri ali ekonomija), prednost predstavlja MBA ali druga podiplomska izobrazba;
 • izkušnje z vodenjem velikih timov (z več kot 50 zaposlenimi) in izkušnje z delom v kompleksnih projektih, ki vključujejo različne funkcije;
 • najmanj 5 let izkušenj z upravljanjem oskrbovalne verige, po možnosti v različnih panogah in v mednarodnem okolju;
 • izkušnje s poslovnimi procesi, ki temeljijo na SAP;
 • tekoče znanje angleščine;
 • poznavanje ekonomskih in računovodskih načel, napovedi, tolmačenje podatkov in finančnih informacij;
 • strateško načrtovanje in vodenje sprememb;
 • zelo dobro razvita sposobnost postavljanja prioritet in sprejemanja odločitev;
 • ustvarjanje vključujočega in navdihujočega delovnega okolja;

Če vas delovno mesto zanima in ustrezate profilu, nam pošljite prijavo v angleščini do 31. januarja 2021 na elektronski naslov: razpis@knaufinsulation.com

Za več informacij se lahko obrnete na +386 51 608 443 (Katja Pruša, KISD HR direktor).

 

PREDSTAVNIK STORITEV ZA KUPCE

Od kandidatke ali kandidata pričakujemo:

 • da ste komunikativni, proaktivni, samoiniciativni in odlični v timskem delu,
 • da so vam pomembne okolju prijazne in trajnostno naravnane rešitve,
 • da tekoče govorite francosko in angleško, dodatna prednost je še znanje nemščine,
 • da imate izkušnje v mednarodnem poslovnem okolju,
 • da aktivno uporabljate MS Office,
 • poznavanje logističnih procesov in SAP delovnega okolja je prednost,
 • da imate višjo izobrazbo družboslovne smeri,
 • da imate 2 leti ustreznih delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih (z referencami).

Delo bo obsegalo podporo strankam na področju prodajnega segmenta Urbanscape®, ki je krovno ime za skupino novih inovativnih izdelkov, konceptov in sistemov, kot so zelene strehe, stene, ipd. Namenjeni so zlasti urbanemu okolju, hkrati pa skrbijo za zelene površine okoli vas.


Vaše glavne naloge bodo: vsakodnevno zagotavljanje visoke ravni podpore kupcem, obdelava naročil, natančna obdelava informacij ter reševanje in spremljanje reklamacij.

Kratek opis drugih nalog:

 • Načrtovanje in koordiniranje prevozov pri kupcih, ki po izdelke pridejo sami (ang. Ex Works).
 • Spremljanje zalog in skrb za nivo zalog na skladiščih.
 • Usmerjenost v doseganje prodajnih rezultatov v skladu s politiko podjetja, kazalniki uspešnosti, postopki, vrednotami, zakoni in sporazumom o obsegu storitev za kupce.
 • Spremljanje in spoštovanje zakonodaje s tržnega področja ter carinskih postopkov.
 • Skrb za dobre odnose z vsemi deležniki v poslovnem procesu - sodelavci, kupci in dobavitelji.
 • Skrb  za varovanje poslovnih skrivnosti in arhiviranje dokumentacije skladno z zakonodajo in internimi predpisi.
 • Opravljanje drugih nalog po dogovoru z nadrejenim.

Delovno mesto je v Škofji Loki.

Knauf Insulation je mednarodno podjetje v katerem verjamemo, da je prihodnost podjetja odvisna od talentiranih in visoko motiviranih sodelavcev. Novemu sodelavcu nudimo zahtevno, izzivov polno delo v mednarodnem okolju, stimulativno plačilo za delo ter možnost nadaljnjega poklicnega in osebnega razvoja.

Vašo ponudbo (v slovenskem in angleškem jeziku) pričakujemo do 22. 01. 2021 na naslovu:

Knauf Insulation, d.o.o., Škofja Loka, kadrovska služba, Trata 32, 4220 Škofja Loka, s pripisom »razpis Predstavnik storitev za kupce« oziroma na elektronski naslov: razpis@knaufinsulation.com.

Več informacij vam bomo z veseljem posredovali po telefonu na številki 030 636 318 (Tajda).

Datum objave: 13.01.2021

SODELAVEC V KONTROLINGU M/Ž

Naloge delovnega mesta bodo zajemale:

 • Zbiranje, nadziranje, konsolidiranje in analiziranje finančnih poročil (mesečna poročila, plan, napovedi) s področij prodaje, proizvodnje, poslovanja in nabave na ravni obrata/lokacije.
 • Pripravljanje konsolidiranih finančnih poročil, analiz, simulacije in ocene tveganj za vodstvo.
 • Sodelovanje pri izdelavi poslovnega načrta in operativnih poslovnih načrtov družbe, organizacijskih/poslovnih strukturah družbe.
 • Izdelava kalkulacij lastne cene, skrb za transferne cene, analize dobičkonosnosti.
 • Analiziranje odmikov uresničenega od načrtovanega in iskanje vzrokov za odmike, njihovih posledic ter predlaganje ustreznih ukrepov za družbo.

Od kandidata pričakujemo:

 • VI. stopnjo izobrazbe (ekonomska ali druga ustrezna finančno-računovodska smer).
 • Vsaj 3 leta delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu, kandidati z revizorskimi izkušnjami in z znanjem BI orodij imajo prednost.
 • Napredno poznavanje orodja Excel in obvladovanje ostalih orodij MS Office.
 • Pogoj je znanje angleškega jezika
 • Poznavanje programa SAP je pogoj.
 • Natančnost in občutek za številke.
 • Usmerjenost k skupnim ciljem.
 • Željo po dodatnem učenju in napredovanju.
 • Komunikativnost in sposobnost za timsko delo.

Nudimo:
Novemu sodelavcu nudimo pogodbo za nedoločen čas s poskusnim delom, delo v mednarodnem okolju, stimulativno plačilo za delo ter možnost nadaljnjega poklicnega in osebnega razvoja.

Vašo ponudbo pričakujemo do 31.01.2021 na elektronski naslov: razpis@knaufinsulation.com, Zadeva: Strokovni sodelavec za kontroling tovarne.

Datum objave: 13.01.2021

 

UNIVERZALNI DELAVEC

Podjetje Knauf Insulation Škofja Loka je del koncerna Knauf Insulation, ki danes z več kot 40 obrati po vsem svetu predstavlja enega izmed vodilnih, predvsem pa najhitreje rastočih podjetij na področju proizvodnje izolacijskih materialov.

Za delo v proizvodnji zaposlimo več sodelavcev.

Naloge delovnega mesta bodo zajemale:

 • Opravljanje različnih delovnih nalog na proizvodni liniji.
 • Vzdrževanje čistoče in redu v proizvodnji.
 • Nadzorovanje delovanja proizvodne linije in naprav.
 • Izločanje izdelkov slabe kakovosti in sortiranje končnih izdelkov.
 • Operativno upravljanje tehnološkega procesa z razpoložljivimi viri.
 • Stalno kontroliranje ključnih parametrov proizvodnega procesa.  
 • Evidentiranje opažanj, ki motijo proces ali nanj pozitivno vplivajo.
 • Občasna vožnja viličarja.

Od kandidatov pričakujemo:

 • Srednješolsko izobrazbo, zaželena izobrazba strojne ali elektro smeri.
 • Delovne izkušnje na podobnem delovnem mestu v proizvodnji predstavljajo prednost.
 • Usmerjenost k skupnim ciljem.
 • Željo po dodatnem učenju in napredovanju.
 • Pripravljenost na večizmensko delo.
 • Znanje angleškega jezika.
 • Računalniška pismenost.
 • Izpit za viličarja.

Kaj nudimo:
Pogodbo bomo sklenili za določen čas za obdobje enega meseca, z možnostjo podaljšanja.  Delovno mesto je v Škofji Loki. Delo poteka v štirih izmenah.

Novemu sodelavcu nudimo  izzivov polno delo v mednarodnem okolju, stimulativno plačilo za delo ter možnost nadaljnjega poklicnega in osebnega razvoja.

Vašo ponudbo pričakujemo na elektronski naslov: razpis@knaufinsulation.com oziroma na naslovu: Knauf Insulation, d.o.o., Škofja Loka, kadrovska služba, Trata 32, 4220 Škofja Loka, s pripisom »Univerzalni delavec«.

Več informacij vam bomo z veseljem posredovali na številki 04 5114 126.