Debelina in izvedba izolacije

Debelina in izvedba izolacije

POZOR - DEBELINA IZOLACIJE

Pri izvedbi toplotne izolacije poševne strehe je treba paziti na primerno debelino toplotne izolacije. Za naše klimatske razmere priporočamo minimalno debelino izolacije vsaj 20 cm. S tako debelino dosežemo zadostno toplotno izolativnost tako v zimskem kot tudi v poletnem času ter prispevamo k manjši rabi energije in k manjšemu obremenjevanju okolja. Zaradi preprečevanja toplotnih mostov in zagotavljanja kvalitetne izvedbe izolacije priporočamo dvoslojno polaganje izolacije.

 

POZOR - IZVEDBA

Poleg debeline izolacije je treba pozornost posvetiti tudi primerni prezračevalni plasti med sekundarno (paroprepustna, vodoodbojna folija) in strešno kritino, ter namestitvi parne zapore (ovire) na notranji strani izolacije. Prezračevalna plast služi odvajanju vodne pare, ki pozimi prehaja skozi konstrukcijo iz notranjosti, poleti pa preprečuje pregrevanje podstrešnih prostorov, s parno zaporo pa pozimi omejimo prehod vodne pare skozi konstrukcijo in s tem preprečimo možnost kondenzacije vodne pare na zunanji (hladni) strani izolacije.