Zakaj izolirati fasado

Zakaj izolirati fasado

 

Dejanski učinek uporabe toplotno-izolacijskih materialov je najlepše razviden iz prikaza primerjave rabe goriva, potrebnega za ogrevanje neizolirane in ustrezno izolirane hiše v eni ogrevalni sezoni. Letna poraba goriva je sledeča (glej graf):

Razvidno je, da je letni prihranek goriva z uporabo topotnoizolacijskega materiala KNAUF INSULATION lahko tudi do 2500 l kurilnega olja. Letna poraba goriva za neizolirano in izolirano hišo

*primer prikazuje objekt tlorisne dimenzije 10x10 m v dveh etažah, ki ga enkrat obravnavamo kot neizoliran objekt, drugič pa kot objekt z ustrezno izvedeno izolacijo.